Patiesībā šis dokuments ir bijis apritē jau ilgu laiku. Mums jāatklāj tikai tas, cik izteikti patiesībā Apustuļu ticības apliecība liecina par cilvēka dzīvības vērtību. Tas, ko mēs apliecinām, reizēm ir tik atbilstošs šodienas situācijai. Zemāk sekos dažas pārdomas par dzīvības vērtību, kas balstītas uz apliecības tekstu un papildinātas ar Bībeles lasījumiem. Izlasiet dotās vietas Bībelē un pārrunājiet tās savā starpā. Jūs varat pievienot šim sarakstam arī savas izvēlētās Rakstu vietas.

“Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.”

Doma: Viss, kas tika radīts pirms cilvēka dzīvības, bija cilvēka dzīvības radīšanai. Vieta, ko Dievs iekārtoja cilvēka dzīvībai, veids, kā Viņš radīja cilvēka dzīvību un veids, kādā Viņš turpina radīt cilvēka dzīvību piešķir cilvēka dzīvībai īpašu vērtību.

Psalms 8; 1.Mozus 1:26, 2:7, 2:22; Psalms 139:13-14

“un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara,”

Doma: Jēzus ieņemšana liecina ne tikai par Viņa dievišķību šajā brīdī, bet arī par mūsu cilvēcību no šā brīža. Jēzus embrija stadijā piešķir vērtību visiem cilvēku embrijiem.

Psalms 51:7; Ebrejiem 2:14; Lūkas 1:30-31

“piedzimis no Jaunavas Marijas,”

Doma: Tas, ka Dievs vispār ienāk šajā pasaulē tādu kā mēs dēļ, liecina par Viņa lielo mīlestību pret dzīvību.

Jāņa 3:16; 1. Jāņa 4:10

“cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts”

Doma: Viņa ciešanas ir tā augstā cena, kas piešķir vērtību cilvēka dzīvībai un Viņa ciešanas piešķir vērtību cilvēku ciešanām.

1.Korintiešiem 6:19-20; Galatiešiem 3:13; Ebrejiem 2:18, 4:15; 2.Korintiešiem 1:5; Romiešiem 5:2-4, 8:28-39

“nokāpis ellē,”

Doma: Sātans ir zaudējis! Mēs varam pretoties viņa kārdinājumiem grēkot pret dzīvību.

Jēkaba 4:7; Ebrejiem 2:14; Efeziešiem 6:11-17

“trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem,”

Doma: Dzīvība uzvar! Mēs savā darbā dzīvības aizstāvēšanā necenšamies uzvarēt. Mēs cīnāmies jau šajā uzvarā!

1.Korintiešiem 15:54-57; Romiešiem 8:37; Sakāmvārdi 21:31; 2.Laiku 20:15

“uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas,”

Doma: Jēzus ir valdnieks pār saviem cilvēkiem, Viņš ir dzīvs un valdīs mūžīgi.

Atklāsme 5:7-14; Ebrejiem 2:8; 1.Korintiešiem 15:25; Efeziešiem 1:22

“no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.”

Doma: Nāk tiesas diena. Mums jācenšas aizsniegt tos, kas grēko pret dzīvību.

Mateja 18:5-6, 25:41-46, 5:43-45; 1.Timotejam 2:4; Lūkas 15:7

“Es ticu uz Svēto Garu,”

Doma: Dieva Svētais Gars aicina mūs uz dzīvi ticībā.

Romiešiem 3:21-26; Lūkas 12:22-31; Sakāmvārdi 3:5-8; 1.Pētera 1:6-7

“vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi,”

Doma: Mēs esam aicināti kopībā, kur viens par otru rūpējas.

Romiešiem 12:3-13; 2.Korintiešiem 1:4; Galatiešiem 6:2; Jēkaba 1:27

“grēku piedošanu,”

Doma: Nav spēcīgākas vēsts priekš tiem, kas grēkojuši pret dzīvību.

1.Jāņa 1:9; Jāņa 8:10-11; Romiešiem 8:1

“miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.”

Doma: Pats labākais vēl ir tikai priekšā! Mēs vienmēr dzīvojam cerībā.

Jāņa 14:1-3; Romiešiem 8:18; 2.Korintiešiem 5:1-5; Filipiešiem 1:21; Atklāsme 21:1-4

Āmen!