Ekumēniskā akcija „40 dienas dzīvībai” Latvijā notiks no 24. septembra līdz 2. novembrim.
Latvijā tā notiks pirmo reizi un piedalīties tajā var katrs, kas jūt šādu aicinājumu. Akcijas mērķis ir: Latvijā un daudzās citās pasaules valstīs lūgties par cilvēka dzīvības vērtības nostiprināšanos sabiedrībā no ieņemšanas brīža līdz dabīgai nāvei.
Akcijas devīze pasaulē ir: “… un mana tauta, kas saukta manā vārdā, zemosies un lūgs – meklēs mani un atgriezīsies no sava ļaunā ceļa – tad es no debesīm uzklausīšu tos, piedošu viņu grēkus un dziedēšu viņu zemi!“ ( 2. Laiku 7; 14).
Akcijas moto Latvijā: „Vienoti lūgšanā par dzīvību!”

Aicinājums.
Arī šodien, kad jūs lasāt šo rakstu, Latvijā mākslīgajos abortos iet bojā 18 bērnu. “Luterāņi Dzīvībai” aicina LELB draudzes iesaistīties šajā notikumā ar lūgšanām savos dievnamos. Lai arī oficiālā akcijas norises vieta ir izvēlēta Rīga, Jēkaba iela 9, tomēr visu šo 40 dienu laikā arī luterāņu draudzes ir aicinātas lūgt par aborta pārtraukšanu mūsu valstī.

Kas ir akcija “40 dienas dzīvībai”?
„40 dienas dzīvībai” misija ir vienot visus kristiešus lūgšanās, gavēnī un miermīlīgās aktivitātēs. Tās mērķis ir vadīt cilvēkus pie grēku nožēlas, Dieva labvēlības izlūgšanās, lai cilvēkus no nāves kultūras pievērstu dzīvības kultūrai, tādā veidā pārtraucot abortus un jebkuras citas cilvēka dzīvību apdraudošas darbības valstī. Akcija vienlaikus visā pasaulē notiek divas reizes gadā – pavasarī un rudenī.
Akcijas norišu centrā ir 40 dienu lūgšanas par dzīvību, kurās piedalīties var ikviens neatkarīgi no vecuma, tautības un konfesionālās piederības. Vienojošais moments ir: katrai dienai savs Sv. Rakstu lasījums, nelielas pārdomas un lūgšana (tos varēs atrast šeit). Arī Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs ir atbalstījis kustības “Par dzīvību!” ierosinājumu šogad no 24. septembra līdz 2. novembrim Latvijā rīkot akciju “40 dienas dzīvībai.”

„40 dienas dzīvībai” trīs galvenie pamatelementi:
1. Lūgšana un gavēnis.
Katrā no šīm 40 dienām, cilvēki vai nu katrs atsevišķi, vai draudzēs, ģimenēs, lūgšanu grupās vienojas kopīgā lūgšanā par kādu īpašu tēmu. Lūgts tiek par:
– sievietēm, kuras gatavojas veikt abortu,
– nevainīgiem bērniem, kuru dzīvība ir briesmās,
– cilvēkiem, kuri sevī nes pagātnē izdarīta aborta sāpi,
– mediķiem, kas veic abortus,
– vietējām pašvaldību un valsts iestādēm,
– draudžu atjaunošanos un atdzimšanu,
– atgriešanos un dziedināšanu visā mūsu tautā.

Šīs akcijas laikā ticīgie tiek arī aicināti uz gavēni. Kristus teica, ka ir ļaunie gari, kas neiziet citādi, kā ar lūgšanu un gavēšanu. Gavēnis nav kristīga diēta. Tas ir nopietns veids, kā tuvoties Dievam, atsakoties no tā, kas traucē. Gavējot vari atteikties no konkrētiem ēdieniem, no televīzijas, datora, no apātijas un vienaldzības. Atsakies no jebkā, kas tevi šķir no Dieva.

2. Miermīlīga klātbūtne.
Redzamākais akcijas elements ir nepārtraukta 24 stundu miermīlīga klātbūtne kādas abortu klīnikas tuvumā, bet kur to nav – citās nozīmīgās vietās (pie pašvaldības ēkas, centrālajā laukumā utt). Tā ir mierīga un izglītojoša klātbūtne. Tie, kas ir aicināti būt par liecību šajā nepārtrauktajā klātbūtnē, sniedz spēcīgu liecību sabiedrībai par traģisko aborta realitāti. Tas arī kalpo kā aicinājums tiem, kas strādā šajās abortu klīnikās, atgriezties. Organizatoriem jāapņemas izvairīties no vārdiem vai rīcības, kuru nolūks ir kaitēt citiem, aizskart citu cilvēku cieņu, iebiedēt, kurināt naidu.
Latvijas akcijas laikā plānots organizēt lūgšanu gājienus no dievnamiem uz lielākajām slimnīcām.

3. Sabiedrības informēšana.
Akcijas laikā dzīvības vēsts tiek aktīvi nesta visā sabiedrībā. Darbs ar medijiem notiek sūtot preses relīzes, piedaloties intervijās, liekot internetā rakstus ar dažādu personu viedokļiem šajā jautājumā, lai dzīvības vēsti nogādātu pie tiem, kas nekad neienāk dievnamā.
Neliels atskats vēsturē.
Akcijas pirmsākumi ir 2004. gadā, Teksasā. Tur pirms neilga laika bija atvērta abortu klīnika un „Par dzīvību” organizāciju vadītāji – Deivids Bereits (David Bereit) un Šons Kārnijs (Shawn Carney) sajuta aicinājumu rīkot 40 dienu lūgšanas dzīvības aizstāvībai.
Kopš tā laika “40 dienas dzīvībai” ir izplatījušās ne vien ASV, bet arī Kanādā, Austrālijā, Anglijā, Horvātijā . Atsevišķas kampaņas ir bijušas arī Gruzijā (Tbilisi) un Krievijā (Maskavā). Kopumā līdz šim ir notikušas 3039 kampaņas 539 pilsētās, 24 valstīs. Tajās ir piedalījušies 625 000 brīvprātīgo.

Informācija un sazināšanās:
Koordinators Latvijā: Jānis Lulle.
E-pasts: janis.lulle@inbox.lv.
Tel. 26481355
Kustības „Par dzīvību!” mājas lapā www.prolife.lv tel. 27024699
40daysforlife.com/local-campaigns/riga/
40 daysforlife.com

plakats_40dienas- bez kropmarkam_A4