Konferences noslēgumā klātesošos uzrunāja mācītājs Dons Ričmans (Luterāņi Dzīvībai ASV). Viņam bija prieks, ka šeit esam sapulcējušies kā pavisam neliela armija, lai lūgtu, plānotu, viens otru iedrošinātu un stātos pretim tam, ko varētu nosaukt par tiešām milzīgu slepkavību mašīnu, kas šeit Latvijā ļoti labi darbojas. Mācītājs runāja par Jēzus Kristus aicinājumu katram no mums, jo mūsu mazā pulka lielais spēks rodas, kad mēs zemojamies uz saviem ceļiem Dieva priekšā un lūdzam Jēzus Kristus vārdā un saucam uz Viņu par tām mātēm, kas apsver abortu. Mēs lūdzam par bērniem, kas vēl ir mātes miesās, kuri ir apdraudēti. Mēs lūdzam par ārstiem, kas ļoti labi zina, ka aborts ir grēks, bet tagad atrodas savas sirdsapziņas nomērdēšanas procesā. Mēs lūdzam mūsu mācītāju un mūsu vadītāju dēļ, lai viņiem būtu drosme sludināt un mācīt šo dzīvības vēsti. Noslēgumā mācītājs lūgšanā pateicās par Mārtiņu un Guntu Irbēm, ka Dievs viņus ir lietojis Savā darbā. Viņš lūdza Dieva svētību Jānim Diekontam un viņa sievai Ievai, uzņemoties jaunos pienākumus kustības „Luterāņi dzīvībai” vadīšanā. Viņš pateicās par ikvienu, kas Jēzus vārdā ir pieņēmuši aicinājumu runāt un apturēt šo slepkavību mašīnu un aizstāt to ar pieminekli dzīvībai