Dr. Džims Lembs (Luterāņi Dzīvībai ASV) savu uzrunu iesāka ar sveicieniem no tūkstošiem „Luterāņi Dzīvībai” biedru un atbalstītāju. Viņš pateicās, ka var būt kopā ar cilvēkiem, kas saprot un augsti novērtē Dieva lielo dāvanu, kas ir dzīvība. Uzrunas turpinājumā Džims Lembs citēja vārdus no Salamana mācītāja 3. nodaļas: „Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda.”/Sal.māc. 3:1/, „savs laiks klusēt, un savs laiks runāt.” /Sal.māc.3:7/ un savā uzrunā vairakkārt uzsvēra, ka tagad ir brīdis, lai runātu. Jēzus Kristus evaņģēlijs ir visspēcīgākā, vispozitīvākā vēsts par dzīvību visā visumā, lai runātu par šiem jautājumiem, kas ir nāve un dzīvība. Šie ir jautājumi par sāpēm un ciešanām, par sērām, nožēlu un vainas apziņu. Ir laiks runāt un izteikt šo vēsti par Dievu, kurš rada dzīvību. Dievs pats mūs mātes miesās ir veidojis, un tas jebkura cilvēka dzīvei piešķir vērtību. Ir laiks runāt par Dievu, kas mūs tik ļoti ir mīlējis, ka tad, kad pazudām savā grēkā, Viņš Savu Dēlu sūtīja, lai mūs izpirktu par tādu dārgu cenu. Tā cena bija Viņa Dēla asinis. Džims Lembs aicināja atcerēties, kur tieši ir sācies šis atpirkšanas process. Tas ceļš uz krustu nesākās silītē. Tas sākās ar ieņemšanu mātes miesās. Viņa ieņemšana bija brīnums. Ir laiks runāt par dzīvības vērtību, jo katra dzīvība ir kāds, ko Dievs ir aicinājis personiskās attiecībās ar sevi. Ikviens cilvēks ir kāds, ko Dievs vēlas glābt. Vai tas būtu kāds bērniņš mātes miesās, vai tie esam mēs, kas varam staigāt apkārt, vai tie, kas ir ļoti slimi. Tas ir tas, kas šos jautājumus mums kā kristiešiem paceļ augstāk par politisko un morāles līmeni. Ir laiks runāt, jo ir cilvēki, kurus pieviļ sātans. Viņš piedāvā abortu kā ātru un vienkāršu problēmas risinājumu, kā kontracepcijas līdzekli. Sātans nāvi padara par mūsu draugu. Sātans nāvi padara par dievu, kas mūs var izglābt. Ir laiks runāt, jo tas notiek mūsu valstī katru dienu. Šis lielais ļaunums kļūst par lielu labumu tik daudzu cilvēku prātos. Tāpēc ir laiks runāt, un mums ir jāsauc nepareizas lietas par nepareizām lietām, bet, runājot par abortiem, ir jāatceras, ka tādā veidā mēs varam lauzt sirdis tiem cilvēkiem, kam ir bijis aborts. Tāpēc ir laiks uzrunāt arī šīs sirdis, jo Labā Vēsts ir teikta viņiem un ir attiecināta arī uz viņu grēku. Kad mēs izsūdzam savus grēkus, Dievs ir uzticams un taisns, Viņš piedod mums mūsu grēkus. Pat tad, kad mūsu grēki ir sarkani kā asinis, tie taps balti kā sniegs. Uzrunas noslēgumā Džims Lembs uzsvēra, ka cīnoties pret nāvi ar dzīvības vēsti mēs nevaram netrāpīt mērķī, jo kad lietojam Dieva Vārdu, Viņa Gars ir darbībā. Mēs darbojamies tādas uzvaras ieskauti, kas ir jau gūta. Ir laiks runāt ar prieku, ar pārliecību, ar drosmi.