Mācītājs Mārtiņš Irbe savu uzrunu iesāka ar vārdiem no vēstules Efeziešiem: „Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā”. /Ef.6:12/ Mācītājs runāja par nāves garu, kas cilvēkiem uzbrūk lielā nežēlībā. Tādēļ pastāv šī garīgā cīņa. Ienaidnieks cenšas iznīcināt visu, ko Dievs ir radījis. Mēs katrs esam izvēles priekšā – dzīvību vai nāvi. Mēs taču gribam dzīvību!