Kustības „Par dzīvību” kapelāns priesteris Andris Ševels pateicās konferences organizatoriem un sveica 10 gadu jubilejā. Priesteris savā uzrunā atsaucās uz profesora A.M.Jerumaņa teikto par personālismu, kurš ir tilts starp baznīcu un mūsdienu pasauli. Tas palīdz cilvēkam saprast sevi, kāda ir viņa dzīves jēga, uz ko viņš ir aicināts. Radot cilvēku Dievs ir iedibinājis noteiktu kārtību, bet mūsdienu sabiedrības traģēdija ir tā, ka šī kārtība ir izjaukta, pirmajā vietā noliekot izklaidi un darbu, nevis Dievu un ģimeni. Runājot par garīgo cīņu priesteris uzsvēra, ka Dieva Vārds un lūgšana ir tās lietas, kas dod cilvēkam spēku uzvarēt cīņā. Noslēgumā priesteris citēja pāvesta vārdus: „Kristietis nevar būt remdens. Ticībai ir jābūt mīlestības liesmai, kas deg manā sirdī un sasilda arī citus cilvēkus. Dāvājot savas mīlestības uguni citiem, sākas evaņģelizācija.”