Dievs dod savus baušļus cilvēkiem, kas jau ir atbrīvoti no verdzības (2.Mozus 20:1-2). Baušļi nav ceļš ārā no verdzības, bet gan veids, kā jādzīvo tiem, kas kādreiz bijuši vergi. Evaņģēlijs pārveido mūs par cilvēkiem, kas ir brīvi dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Lasīt vairāk →

Vai mēs nekaunamies Kristus un Viņa vārdu dēļ (Marka ev. 8:38), kad slēpjamies no dzīvības jautājumu apspriešanas savās draudzēs? Šī “ļauna un laulības pārkāpēja cilts” runā skaļi par lietām “pēc cilvēku prāta”(33.p.), tomēr draudzei ir spēcīgi jāpasludina Jēzus kā Kristus un jānorāda uz to, kas ir “pēc Dieva prāta.” Lasīt vairāk →

“Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās…” (Lūkas ev. 1:31a). “Visaugstākā spēks” apēnoja Mariju un viņa ieņēma Jēzu. Šeit – Nācaretē, nevis Betlēmē, mēs redzam mūsu Kunga lielo iemiesošanās brīnumu. Ceļš uz krustu nesākās silītē, bet gan mātes miesās. Mēs bijām grēcinieki kopš ieņemšanas (Psalms 51:7). Mums ir arī Glābējs kopš ieņemšanas brīža! Lasīt vairāk →

19.marts

februāris 19, 2017 Pārdomām svētdienās

Pāvils saka, ka mēs visi pēc savas dabas bijām “Dieva dusmības bērni” (Efeziešiem 2:3b). Tad nāk šie brīnišķīgie Evaņģēlija vārdi 4.pantā: “Bet Dievs….” Mēs bijām bagāti grēkos, bet Dievs ir “bagāts žēlastībā”. Mēs nemīlējām Dievu, nespējām Viņu mīlēt, bet Dievs mīlēja mūs ar “lielu mīlestību”. Mēs bijām miruši savos grēkos, bet Dievs mūs “darījis dzīvus.. Lasīt vairāk →

12.marts

februāris 12, 2017 Pārdomām svētdienās

Jums nav jābūt “gudriem”, “vareniem” vai “augstdzimušiem” (1.Korintiešiem 1:26) pēc šīs pasaules standartiem, lai Dievs varētu jūs lietot cīņā ar šīs pasaules ļaunumu. Kā tas ir redzams Viņa Dēla krusta nāvē, Viņš darbojas caur šķietamu muļķību, vājumu un pazemojumu, lai uzvarētu ļaunumu un atnestu mūžīgu dzīvību. Jums nav jālepojas pašiem ar sevi, lai radītu atšķirību… Lasīt vairāk →

5.marts

februāris 5, 2017 Pārdomām svētdienās

Gluži tāpat, kā cilvēki Jēzus laikā, arī mēs dzīvojam “laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī” (Marka ev. 8:38). Vai mums ir kauns Jēzus un Viņa Vārda dēļ, kad mēs baiļu dēļ nerunājam Dieva patiesību? Vai mums ir kauns par Jēzu, kad mēs vienaldzībā neiestājamies par tiem, kas paši sevi nespēj aizstāvēt? Mēs visi tik daudz dažādos.. Lasīt vairāk →

“Tu esi mans mīļais Dēls”, Dievs sacīja (Marka ev. 1:11). Tad Dieva Gars aizveda šo mīļoto Dēlu tuksnesī, lai Viņš satiktu ļauno Sātanu (1:12-13) Vai tas nav tieši tas, ko Dievs dara? Viņš saka mums, ka mēs esam Viņa mīļie bērni un ka Viņš mūs mīl un tad šķiet, ka Viņš mūs izdzen ļaunuma pilnā.. Lasīt vairāk →

Mācekļi bija izbijušies apskaidrotā Jēzus priekšā (Marka ev. 9:6). Viņi nesaprata notikušo. Viņi nezināja, ko teikt. Mācekļi bija apmulsuši un apjukuši mēģinot saprast, ko Jēzus domāja, runādams par “celšanos augšām no miroņiem” (9:10). Viņi nevarēja vēl ieraudzīt saistību starp Dieva godību apskaidrošanas kalnā un viņu Dieva godību pie krusta. Kā gan viņi spētu? Bet mēs.. Lasīt vairāk →

“Es jutos pārāk netīra, lai jums to stāstītu baznīcā,” teica kāda sieviete, kas pavadīja savu mācītāju līdz baznīcas autostāvvietai, lai atzītos, ka ir izdarījusi aborta grēku. Viņa jutās, kā lepras slimnieks Jēzus laikā – “Nešķīsta”. Bet Jēzus palīdzēja lepras slimniekiem un darīja tos šķīstus (Marka ev. 1:40-42). Jēzus dziedina mūsu grēka spitālību, jebkura grēka, ar.. Lasīt vairāk →

Pāvils izrāda lielu iejušanos. Viņš vienojas ar cilvēkiem un runā ar viņiem viņu valodā (1.Korintiešiem 9:20-22). Viņš tā rīkojas, lai dalītos ar viņiem Evaņģēlijā (9:23). Mēs varam darīt to pašu. Dzīvības jautājumi dod mums iespēju iejusties līdzcilvēku situācijās un saprast viņu grūtības cīnoties ar problēmām un vainas sajūtu grēka dēļ. Mēs tā darām, lai dalītos.. Lasīt vairāk →

Pārsteidzoša mācība! Viņš mācīja kā tāds, kam vara (Marka 1:22). Viņš runāja Dieva vārdus (5.Mozus 18:18). “Jauna mācība ar spēku!” (Marka 1:27) Pat nešķīstiem gariem Viņš pavēl, un tie Viņam paklausa! Ievērojiet, kā cilvēki slavē mācību, ne tikai Mācītāju. Caur Vārdu, kas tapa miesa, Dievs dod mums to pašu vareno un spēcīgo Vārdu! Tas maina.. Lasīt vairāk →

Cik daudz jaunu cilvēku ir sāpināti, dusmīgi un aizvainoti par to, ka viņu vecāki ir atņēmuši viņiem brāļus un māsas, kurus viņi būtu mīlējuši un kuri būtu viņus atbalstījuši dzīvē? Lai Dievs dod viņiem žēlastību, ka viņi var piedot arī šo sāpīgo aborta kultūras augli un dod mums drosmi stāties pretī šim paradumam visos iespējamos.. Lasīt vairāk →