“Es zinu viņu ciešanas” (2.Mozus 3:7). Tas ir iemesls, kāpēc Dievs nāca pie saviem ļaudīm Ēģiptē un atbrīvoja tos saskaņā ar Savu plānu. Vēl vairāk šodien mēs varam par to būt droši, jo Dievs ir ienācis mūsu ciešanās un uzņēmis tās Sevī Jēzus Kristus personā, lai mūs atbrīvotu. “Es zinu viņu ciešanas” – ar šo.. Lasīt vairāk →

Ir dažas lietas, kas jāpatur prātā, kad mēs lasām Visu svēto dienas lasījumus par mūžīgo godību. Dievs vēlas, lai visi tiktu izglābti, jā, arī embriji pētniecības traukos un mātes miesās. Vai tas nepiešķir viņiem vērtību? Vai tas neliek mums viņus aizstāvēt un par viņiem iestāties? Lasīt vairāk →

Gluži tāpat kā jūdi Jēzus laikā, daudzi kristieši šodien ir apmuļķoti un domā, ka viņi nav kalpi (Jāņa 8:33). Taču, kad mēs pieņemam nāvi kā risinājumu dzīves problēmām, tad nevis Dzīvības Kungs, bet nāve, ir mūsu priekšnieks. Mūsu brīvība no grēka un nāves ir nodrošināta ar Jēzus uzvaru. Mēs dzīvojam patiesi brīvi tikai tad, kad.. Lasīt vairāk →

Dieva iedvestā Vārda atmešana noved pie pasakām (2.Timotejam 4:4). Mums būtu jāskumst, jo šodien tas ir tik populāri. Taču mums nav jākrīt izmisumā. Tas pats Dieva Vārds “spēj padarīt mūs gudrus pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū” (3:15). Mums jāiedrošina mūsu mācītāji un arī vienam otru palikt uzticīgiem šim nekļūdīgajam Vārdam. Lasīt vairāk →

“Vai man būtu vēl dēli manā klēpī, kas varētu jums kļūt par vīriem?” (Rutes 1:11b) Rutes vārdi savām vedeklām dod mums kādu ļoti mazu, tomēr Rakstos atrodamu liecību tam, ka Dieva Vārdā nav atšķirības starp dzimušajiem un vēl nedzimušajiem. Lasīt vairāk →

Pravietis Habakuks nāca Dieva priekšā ar ļoti mūsdienīgu sūdzību: “Bezdievīgais uzveic taisno, un tiesa tiek sagrozīta” (Habakuka 1:4b). Arī mums ir tik viegli justies pamestiem perversijas vidū un brīnīties, kur gan tajā visā palicis Dievs. Dievs deva Habakukam – un arī mums – pārsteidzoši vienkāršu atbildi: “taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ” (2:4b). Lasīt vairāk →

Aborta šausmām, kas Latvijā notiek vidēji 13 reizes dienā, vajadzētu padarīt kristiešus dusmīgus. Baznīcas klusēšanai un draudzes locekļu vienaldzībai vajadzētu kristiešus padarīt dusmīgus. Bet mēs nedrīkstam ļaut dusmām mūs ievest grēkā (Efeziešiem 4:26). Kliegšana, brēkšana un ļauna atdarīšana ar ļaunu nav Kristus sekotāju ceļš. Patiesība jāpasludina bez rūgtuma un niknuma (4:31). Lūgšana: Kungs Kristu, palīdzi.. Lasīt vairāk →

Jēzus piedeva triekas ķertā cilvēka grēkus un palīdzēja viņam (Mat.9:1-7). Tomēr šī grēku piedošana izraisīja daudzos neapmierinātību. Arī šodien ir daudz cilvēku, kuriem nepieciešama grēku piedošana, jo viņi ir grēkojuši pret dzīvību. Dieva prāts ir lai viņi to saņemtu un varētu atkal staigāt brīvi. Lūgšana: Kungs, dod mums patiesu prieku par katru, kurš saņem grēku.. Lasīt vairāk →

Augstākais likums ir mīlēt Dievu pār visām lietām (Mat.22:37). Otrs augstākais likums ir mīlēt savus tuvākos cilvēkus kā sevi pašu (39). Tas nozīmē mīlēt Dievu, kurš dod dzīvības dāvanu un noliek robežas, lai to aizstāvētu. Tas nozīmē arī mīlēt tuvākos, kas ir šīs dāvanas saņēmēji. Starp mūsu tuvākajiem ir arī nedzimušie, slimie un sirmie. Lūgšana:.. Lasīt vairāk →

Jēzus jautāja farizejiem: “Kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabata dienā iekritīs akā, to tūliņ neizvilks?” Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. (Lūkas 14:5) Taču mēs dzīvojam laikā, kad nedzimuši bērni iet bojā vecāku izvēles dēļ. Mēs dzīvojam laikā, kad kādi lepni paceltu roku atbildētu, ka viņi būtu tie, kas ļautu tuvākajam.. Lasīt vairāk →

Uzceldams atraitnes vienīgo dēlu no mirušajiem, Jēzus Kristus parādīja, ka Viņš ir dzīvības Devējs un Autors (Lūkas 7:11-16). Viņš nāvi uzskata par ienaidnieci un jau tad parādīja, ka tā tiks satriekta ar augšāmcelšanos. Mums nav jātveras pie satriektās ienaidnieces, bet gan pie Kristus, kurš nāvi uzvarējis un atnesis jaunu dzīvību. Lūgšana: Kungs Kristu, dari stipru.. Lasīt vairāk →

Pasaule bieži pamato abortu un eitanāziju ar finanšu aprēķiniem. Kristus saviem klausītājiem uzdeva jautājumu: “Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai miesa nav labāka nekā drēbes? ” (Mateja 6:25) Apdomāsim, vai tad mūsu bērnu un tuvāko cilvēku dzīvība nav svarīgāka kā mūsu barība? Vai viņu vajadzības nav svarīgākas kā mūsu drēbju skapju saturs? Jēzus.. Lasīt vairāk →