Kristus iežēlojās par tiem, kas palika Viņa tuvumā un klausījās Viņa mācību. Viņš brīnumainā veidā rūpējās gan par viņu ticību, gan arī par iztikšanu (Jāņa 6:11). Arī mēs visu saņemam no Dieva kā dāvanu. Viņš mums ir devis dzīvību, barību un pat Savu Dēlu, kurš ir parādījis Viņa mīlestību līdz galam, mirdams visu cilvēku vietā.. Lasīt vairāk →

“Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni”(Efez.5:1). Apustulis atgādina, ka mēs Kristībā esam kļuvuši Dieva bērni, par kuriem Kristus ir Sevi nodevis nāvē. Tieši šī mīlestība pret Saviem bērniem ir mudinājusi Kristu nest krustu un ciest nāvi. Tā pati Kristus mīlestība lai arī mūs mudina sekot Dievam kā Viņa mīļajiem bērniem, cienot Viņa doto dzīvības dāvanu… Lasīt vairāk →

Jēzus apskaidrošanā viņa trīs uzticamie mācekļi ieraudzīja Viņa dievišķo godību (Lūkas 9:32). Tūdaļ pēc tam Jēzus dosies uz Jeruzalemi un atklās gluži citādu godību – krusta ciešanu un nāves godību. Taču fakts, ka tas bija Dievs Jēzus personā, kurš izpirka mūs ar Savām asinīm, paceļ cilvēka dzīvības vērtību neaizsniedzamos augstumos. Lūgšana: Kungs, palīdzi mums ieraudzīt.. Lasīt vairāk →

Sātana veiktā Jēzus kārdināšana atklāj viņa taktiku (Mat.4:1-11) – likt sliktajam izskatīties labam. Mūsdienās viņš velta daudz laika tam, lai nāve izskatītos kā šis “labais”. Viņš saka: aborts ir laba izeja no grūtas situācijas; asistēta pašnāvība ir laba izeja no ciešanām. Bet nāve nav laba! Tā ir mūsu ienaidniece. Tieši tāpat, kā Jēzus uzvarēja sātanu,.. Lasīt vairāk →

Jēzus saviem apustuļiem izskaidroja, kā Viņš gatavojas izglābt cilvēkus. Viņš ļaus Sevi pazemot, apspļaudīt, sist un nogalināt (Lūkas 18:23-33), lai izciestu sodu par vissmagākajiem grēkiem, arī tiem, kas pastrādāti pret cilvēka dzīvību. Taču trešajā dienā Viņš celsies augšā un parādīsies mācekļiem kā nāves uzvarētājs. Visi šie apsolījumi piepildījās, jo tie bija Dieva apsolījumi. Mēs šodien.. Lasīt vairāk →

Jēzus parāda, ka Dieva valstība ir līdzīga Kādam, kas izgāja sēt glābjošu un dziedinošu sēklu (Lūkas 8:4-15). Sēkla netiek žēlota nevienam un nekur. Lai arī kādi būtu tavas dzīves apstākļi, zini droši, Dievs arī tev dod Savu vārdu un neatrauj Savu žēlastību. Kristus krusta nāvei un augšāmcelšanai jātop zināmai visiem cilvēkiem. Arī tiem, kurus pasaule.. Lasīt vairāk →

Šodienas evaņģēlija lasījums mums atklāj, kāda ir Dieva valstība (Mat.20:1-16). Tajā visi saņem vienādu algu neatkarīgi no tā cik ilgs un ciešanu pilns ir bijis darba laiks. Arī mūs katru Kristus ir aicinājis Savā valstībā. Mēs uzticamies Dievam, ka katru, kas tic Kristum, sagaida mūžīgās dzīvības balva (Rom.6:23). Pasaule ir novērtējusi neplānotus bērnus, cilvēkus ar.. Lasīt vairāk →

Jēzus kopā ar saviem mācekļiem devās uz kāzām Kānā (Jāņa 2:2). Viņš ir tas, kas svētī laulību jau no pašas pirmās laulības, kurai Viņš deva uzdevumu ienest šajā pasaulē jaunu dzīvību. Tieši tā pat arī Jēzus ir ar prieku klāt šajās kāzās, kur tiek dibināta jauna ģimene. Šajā ģimenē Dievs radīs jaunu cilvēka dzīvību. Viņš.. Lasīt vairāk →

Kad mēs pametam ūdeņus, kuros mitām mātes miesās un tiekam vesti pie Svētās Kristības ūdens, mēs tiekam kristīti Jēzus Kristus vārdā (Rom.6:3). Tagad mēs atkal dzīvojam “ūdenī” un mūs ieskauj Dieva žēlastība Jēzu Kristū. Mēs arī saņemam uzturu caur Dieva Vārda un Sakramentu “nabas saiti”. Tā ir laba vieta dzīvībai! Lūgšana: Svētais Gars, mēs Tev.. Lasīt vairāk →

Šie vārdi no Lūkas evaņģēlija nozīmēja ne tikai steidzamību. Marija droši vien juta, ka Jēzum ir pienācis laiks dzimt. “Pienāca laiks”, kad jādzimst apsolītajam pēcnācējam, kas sātanam sadragās galvu (1.Mozus 3:15). “Pienāca laiks” dzimt Vārdam, kas Marijas miesās auga, pieņemdams cilvēka miesu (Jāņa 1:14). “Pienāca laiks”, kad Dievs ir ar mums, kā nekad agrāk (Mateja 1:23). “Pienāca laiks” dzimt pasaules Glābējam (Mateja 1:21). Lasīt vairāk →

Senajā Israēlā katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais piederēja Kungam un bija jāizpērk ar upuri. Tagad Kristus upura dēļ, Dievs vēlas, lai visi nāk pie patiesības atziņas un tiek izglābti. Vai tas nepiešķir milzīgu vērtību tiem, kas vēl nav piedzimuši, bet vēl mīt mātes miesās? Lūgšana: Mēs tev pateicamies, Jēzu, ka Tu esi kļuvis par upuri, ar.. Lasīt vairāk →

Divas jūdu sievietes satiekas romiešu okupācijas laikā. Abas ir stāvoklī. Viena no viņām jau ir labi gados un grūtniecība sagādā ne mazums sarežģījumu. Arī viņas vīrs ir vecs, turklāt nesen kļuvis mēms un nespēj runāt. Otra ir jaunāka sieviete, kura devusies prom no savas dzīvesvietas. Ja vietējā kopiena uzzinātu par viņas grūtniecību, viņu varētu pat nomētāt ar akmeņiem. Viņas līgavainis no viņas noteikti atteiktos un viņa tiktu izslēgta no jebkādas sociālas palīdzības. Pēc gara ceļa kalnainā apvidū viņas abas satiekas un sveicina viena otru. Kas notiek tālāk? Lasīt vairāk →