Dievs katru cilvēku pasludina par Savu dārgāko (5.Mozus 7:6, Mateja 13:44), lai arī zem kādas pretrunīgas ārienes tie būtu paslēpušies. Viņš mīl viņus un tevi pietiekoši stipri, lai piesaistītu Sevi (Rom.8:38-39) tev un tavām grūtībām. Viņš dos debesis un pārvietos zemi, lai ievestu tevi Savā prieka valstībā.
Ak Kungs, mūsu Dievs, dod mums pacietību, kamēr Tu žēlsirdīgi dod mums visu labo, pat caur grūtībām. Āmen.