Brisele, 28.oktobrī : Eiropas Pilsoņu Iniciatīvas “Viens no mums”koordinācijas birojs šodien paziņoja, ka Eiropas komisijas noteikto parakstu minimumu ir savākušas arī Latvija un Grieķija.

Kopumā Latvija sev noteikto minimumu ( 6750 paraksti) ir izpildījusi par 103, 39 % ( 6979 paraksti) , bet Grieķija ( 16 500 parakstus ) – par 100, 12 % ( 16 519 paraksti) . Jau agrāk sev noteiktos minimumus bija izpildījušas Austrija , Vācija , Francija . Polija, Itālija, Spānija. Portugāle, Lietuva, Malta, Nīderlande, Rumānija, Malta, Luksemburga un Slovākija. Iniciatīvas “Viens no mums”Būtība ir aicinājums noteikt ES likumdošanā aizliegumu no ES fondiem līdzfinansēt darbības, kuru īstenošana prasa cilvēka embrija iznīcināšanu. Parakstu vākšana Iniciatīvas atbalstam gan elektroniski, gan uz papīra veidlapām, turpināsies līdz šai piektdienai- 1. novembrim. Iniciatīvas partneris Latvijā ir asociācija “Ģimene.”