Didahē 1.gs.

Tev nebūs nokaut. Tev nebūs laulību pārkāpt, Tev nebūs pavest zēnus. Tev nebūs zagt. Tev nebūs nodarboties ar buršanu. Tev nebūs gatavot indes. Tev nebūs miesas augli nodzīt, nedz arī jaundzimušos nogalināt.

Barnabas vēstule 1.gs

Jums jāmīl savs tuvākais vairāk par paša dzīvību. Jums nebūs nogalināt bērnu abortā. Jums nebūs nogalināt to, kas jau radīts.

Atenagora no Atēnām apoloģija 177.g.

“Ja jau mēs sakām, ka sievietes, kuras izraisa abortu, ir slepkavas un viņām būs par to jāatbild Dieva priekšā, kāds gan mums būtu iemesls slepkavot? Jo viens un tas pats cilvēks nevarēs atzīt augli mātes miesās par dzīvu būtni un tādejādi par Dieva pārraudzībā esošu un tajā pašā laikā to nokaut līdz ko tas sācis dzīvot…”

 Tertuliāns – Apoloģija (Rietumu Baznīca) 3.gs.

Pārtraukt dzimšanu ir tikai ātrāka cilvēka slepkavība; tāpat nav starpības, kad cilvēkam tiek atņemta dzīvība-jau dzimušam, vai tādam, kurš gatavojas dzimt.

Tagad mēs atzīstam, ka dzīvība sākas ar ieņemšanu, jo mēs apgalvojam, ka arī dvēsele sākas ar ieņemšanu. Dzīvības sākums ir tajā pašā brīdī un vietā, kur dvēseles sākums.”

 Aleksandrijas Klements 3.gs.

“Universālā dzīvība turpināsies saskaņā ar tās dabu, ja mēs praktizēsim savaldību jau no paša sākuma tā vietā, lai caur amorāliem un postošiem darbiem iznīcinātu cilvēkus, kuri dzimuši Dieva providencē.”

 Ankiras koncils, Kanoni 21. (314/315 A.D.)

“Par sievietēm, kuras kļūst par prostitūtām un nogalina savus bērnus, kā arī par tām, kuras nodarbojas ar aborta zāļu gatavošanu, agrākais likums nošķīra viņas no komūnijas uz mūžu un viņas ir atstātas bez patvēruma. Taču atrodot daudz maigāku pieeju, mēs esam pieņēmuši 10 gadu ilgu sodu.”

Sv. Bazils Lielais (330-379 A. D.)

“Sieviete, kura tīši iznīcina augli, ir atbildīga par slepkavību.”

“Tie, kas dod zāles, lai iznīcinātu bērnu, kas ieņemts mātes miesās, ir slepkavas, tāpat kā tās, kas iedzer šīs zāles, kas nogalina bērnu.”

“. . . mēs nemēdzam īpaši nošķirt augli, kas ir noformējies un tādu, kas vēl nav noformējies.”

“. . . jebkāda matu skaldīšana par brīdi, kad tas ir noformējies vai nav noformējies, ir mums nepieņemama.”

 Sv.Gregorijs no Nisas (335-394 A.D.)

“Nav nekādu šaubu par to, kas tiek radīts mātes miesās, kas aug un kustās. Paliek spēkā tas, ka mums jāuzskata, ka iesākšanās brīdis ir viens un tas pats gan ķermenim, gan miesai.”

Sv.Jānis Hrizostoms (345-407)

Runājot par tiem, kas spiež sievietēm taisīt abortu, lai slēptu netikumību: “Jūs neļaujat netiklei palikt netiklei, bet padarāt viņu arī par slepkavu.”

Par abortu veicēju Sv.Jānis saka: ….sliktāks par slepkavu.”

Visus šos rakstus ir apkopojis Sv.Potius, Konstantinopoles patriarhs 9.gadsimtā un tie ir spēkā joprojām. Patiesībā šī mācība ir universāla visā kristīgajā Baznīcā gan Rietumos, gan Austrumos. Pat tādi reformatori kā Luters un Kalvins ir savā nostājā pauduši nosodījumu abortam.

 

Avots: Orthodox Christians for Life ProLife Handbook

Attēls: Yov Kondzelevych, Icon The Descent of the Holy Spirit