Man ir labi pazīstamas izjūtas, kādas pārņem, kad izmisīgi vēlies būt uzvarētāju komandā. Arī es esmu kādas sporta komandas līdzjutējs. Es varu cerēt, taču nav nekādu garantiju, ka atbalstot šo komandu, es būšu uzvarētāju pusē. Tomēr, kad tu izvēlies dzīvību, tu esi uzvarētāju komandā. Tas ir garantēts, jo dzīvība uzvar! Jēzus Kristus uzvarēja nāvi un Viņš mums dod uzvaru! Lieldienu laiks ir ļoti labs laiks, kad to atcerēties. To ir ļoti svarīgi neaizmirst, jo mēs esam satriekti, kad nāve izskatās visu uzvarējusi.

Nāve uzvar?

Šķiet, ka nāve ieņem arvien augstāku vietu mūsu sabiedrībā. Mēs esam jau tālu no skatījuma uz nāvi kā grēka algu un atgādinājumu par Dieva sodu. Nāve no nedabiskas ir kļuvusi par dabisku, no ienaidnieka kļuvusi par draugu, no kaut kā ļauna par kaut ko labu, no kaut kā nežēlīga par kaut ko līdzjūtīgu. Nāve no kaut kā, kas ir svešs Dieva radītajai kārtībai, ir kļuvusi par mūsu dievu, kuru mēs lietojam saskaņā ar savu pašu kārtību. Savā Lielajā Katehismā, komentējot pirmo bausli, Mārtiņš Luters raksta: “Un otrādi, ja tā pieķeras kam citam, no tā sagaidīdama vairāk labuma un palīdzības nekā no Dieva, un nelaimē nevis glābjas pie Dieva, bet bēg no Viņa, – tad tev ir elks. .” (Vienprātības grāmata, LMF 2012, 362.lpp.). Nāve ir kļuvusi par mūsu sabiedrības dievu, pie kura vēršas pēc labuma un palīdzības. Sabiedrība rāda jaunai meitenei stāvoklī nāvi caur abortu, kā tādu, kur meklēt labumu un palīdzību. Sabiedrība rāda hroniski slimajiem embriju nāvi cilmes šūnu izpētē kā kaut ko labu un palīdzošu. Sabiedrība rāda cilvēkiem ar smagu invaliditāti nāvi eitanāzijā vai palīdzētā pašnāvībā kā tādu, kas ir laba un palīdz. Džīna Gertone savā grāmatā “Kas salauza bērniņu? “Kad mēs izlemjam piedāvāt nāvi, kā alternatīvu ciešanām, to cilvēku loks, kas tiek iekļauti šajā jaunajā ētikā, ļoti strauji paplašinās. Mēs esam redzējuši šo ekspansiju. Nāve kļūst par risinājumu dzīves problēmām. Reizēm šķiet, ka nāve uzvar. Tā nav patiesība.

Dzīvība uzvar!

Tas ir garantēts! Jēzus ir uzvarējis mūsu ienaidnieku – nāvi un tā ir aprīta uzvarā. Viņš mums dāvina šo uzvaru. Mēs dzīvojam šajā uzvarā! Kā saka apustulis Pāvils: Tad nu, mani mīļotie brāļi, esiet noturīgi un nelokāmi, vienmēr dedzības pilni Kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas Kungā. (1.Korintiešiem 15:58). Šī uzvara ir gan mūsu par dzīvību vēsts konteksts, gan tās saturs. Mēs dzīvojam uzvarā un mēs sludinām uzvaras vēsti. Kristiešiem ir izplatījumā visspēcīgākā un pozitīvākā vēsts par dzīvību. Šī uzvarošā vēsts ir “kā radīta”, lai to attiecinātu uz dzīvības svētuma jautājumiem, kad tie skar Viņa ticīgos.

Dzīvība uzvar dzīvības jautājumos

“Dzīvība uzvar!” Šī vēsts mūs pārveido un sniedz mums labumu un palīdzību, lai mēs spētu pieņemt Dievam tīkamus lēmumus un izvairītos no nāves slazdiem, kurus mums nepārtraukti izliek sātans. Šī vēsts rāda uz Dievu, kurš dod jaunu dzīvību un saka: “Jūs tātad nepiederat paši sev. Jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu savā miesā. (1.Korintiešiem 6:19b-20).

“Dzīvība uzvar!” Šī vēsts piedāvā patiesu “labumu un palīdzību” grūtniecības krīzē. Tā rāda uz Dievu, kurš demonstrēja dzīvības vērtību dzemdē, kad Viņš pats mājoja tajā. Tā rāda uz Dievu, kas piedod grēkus un saka: “Ej un negrēko vairs.”

“Dzīvība uzvar!” Šī vēsts nes patiesu “labumu un palīdzību” sievietēm un vīriešiem, kas pagātnē ir pieņēmuši aborta lēmumu. Tā rāda uz Dievu, kas parādīja Savu mīlestību uz visiem grēciniekiem, kad Viņš pienagloja Savu Dēlu pie krusta, nolādēja un atstāja Viņu grēcinieku vietā. Tā rāda uz Dievu, kurš samaksāja pilnu grēku par mūsu grēku piedošanu un saka: “Tiem, kas Kristū Jēzū, vairs nav pazudināšanas ”(Romiešiem 8:1a).

“Dzīvība uzvar!” Šī vēsts runā spēcīgi par labumu un palīdzību uz tiem, kuri piedzīvo ciešanas no postošas slimības vai invaliditātes. Tā rāda uz Dievu, kurš labi pazīst ciešanas. Tā rāda uz Dievu, kurš dod jēgu un mērķi katrai dzīvībai, jebkuros apstākļos un saka: “Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis ” (Jeremijas 29:11a).

“Dzīvība uzvar!” Mēs dzīvoja šajā vēstī. Mēs cenšamies palīdzēt arī saviem brāļiem un māsām Kristū šo vēsti savienot ar dzīvības jautājumiem. Šī vēsts mūs mudina runāt par šiem jautājumiem sabiedrībā. Tikai šī vēsts var patiesi novērst cilvēkus no nāves dieva un atjaunot dzīvības vērtību un cieņu.

Es protams vēlētos, lai jūs atbalstītu to pašu sporta komandu, kura man patīk, bet nevaru garantēt, ka tā uzvarēs. Tomēr varu garantēt, ka izvēloties dzīvību, jūs esat uzvarētāju komandā. Jo dzīvība uzvar!

Māc. Dr. Džims I. Lembs

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: Resurrected Jesus two Maries” by Cadetgray (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons