“Mūsu Kungs ir ierakstījis augšāmcelšanās apsolījumu ne tikai grāmatās, bet ik katrā pavasarī plaukstošā lapā.”

“Kāpēc gan jūs nemācāties Dieva artikulu par radīšanu no saviem bērniem, kas ik dienu ir jūsu acu priekšā? Viņi ir daudz vērtīgāki kā visu koku augļi. Šeit tu vari redzēt Dieva providenci, kurš viņus radījis no nekā. Pusgada laikā Viņš tiem piešķir ķermeni, dzīvību un visus locekļus un arī gatavojas tos uzturēt.”

“Lai viņš [kristietis] visos savos darbos cenšas to ievērot un redzēt tikai vienu lietu – ka viņš cenšas kalpot un būt noderīgs citiem visā, ko dara. Lai viņa acu priekšā nav nekas cits kā tuvākā vajadzības un labums.”

“Šī dzīve nav taisnība, bet gan pieaugšana taisnībā; nav veselība, bet dziedināšana; nav jau būšana, bet ir tapšana; ne atdusa, bet sagatavošanās. Mēs vēl neesam tie, kam mums jābūt, bet gan tikai augam tam pretī, tas vēl nav pabeigts, taču tas notiek; tas nav sasniegts mērķis, bet ir ceļš; viss vēl nemirdz godības gaismā, bet viss tiek šķīstīts.”

“Es ticu, ka Dievs mani radījis… un sargā mani… un dara to visu aiz tēvišķas, dievišķas labesatības un žēlastības, bez manis paša nopelniem vai cienīguma, jo viss, kas man jādara, ir Viņam jāpateicas un jāslavē, Viņam jākalpo un jāpaklausa.”

“Daudzi šajā draudzē domā pie sevis: “Ja tikai es būtu tur bijis klāt! Cik gan ātri es būtu steidzies, lai palīdzētu mazulim! Es būtu steigšus mazgājis viņa autiņus! Cik gan laimīgs es būtu iet kopā ar ganiem, lai redzētu Kungu guļam silītē!” Jā, tu darītu gan! Tu to saki, jo zini, cik varens ir Kristus, bet ja tu būtu klāt tajā laikā, tad nedarītu vairāk, kā Betlēmes iedzīvotāji. Cik gan tās ir bērnišķīgas un muļķīgas domas! Kāpēc tad tu nedari to tagad? Tev ir Kristus tavā tuvākajā. Tev vajadzētu Viņam kalpot, jo to, ko tu dari savam tuvākajam, palīdzot viņa vajadzībās, tu dari pašam Kristum.”

 

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

Attēls: Lucas Cranach – Martin Luther 1528