Sveiciens Reformācijas dienā!

Šī diena ir ārkārtīgi nozīmīga mums visiem. Tā ir ļoti nozīmīga luterāņiem, bet jo īpaši nozīmīga tā ir tiem, kas iestājas par dzīvību. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir visspēcīgākā vēsts par dzīvību, kas atrodama šajā pasaulē. Ja Baznīcā nav evaņģēlija, tad tie, kas cieš no smagām aborta grēka sekām un vainas, nevar atrast mierinājumu. Dzīvot apziņā, ka esi līdzdalīgs sava bērna nāvē un neatrast mierinājumu Kristus krusta nāvē un augšāmcelšanās notikumā ir ārkārtīgi smagi. Šīm brūcēm vajadzīgs īsts Ārsts un īstās zāles – Jēzus Kristus evaņģēlijs. Mums patiešām ir īsts iemesls priecāties. Dievs ir mūs pārcēlis no tumsas varas Sava mīļā Dēla valstībā, kur mums dota glābšana un grēku piedošana. Viņš mūs un daudzus citus ir izrāvis no nāves apskāvieniem un ievedis dzīvībā.

Pateiksimies Dievam par evaņģēlija gaismas atjaunošanu Baznīcā. Pateiksimies par to, ka Viņš mūs dārgi atpircis. Pateiksimies, ka Viņa mīlestība uz mums nav atkarīga no tā, ko mēs spējam, bet gan no tā, kas esam – cilvēki, kas radīti pēc Viņa tēla un izglābti caur Viņa Dēla nāvi un augšāmcelšanos. Un to mums neviens nespēj atņemt. Lūgsim un darbosimies, lai vēl daudzi citi uzzinātu par šo piedošanu un mīlestību.

Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils,
Kur bēdās varam tverties,
Augsts palīgs, kas mūs nepievils,
Pie kā mēs varam ķerties!                            (Luterāņu dziesmu grāmata 1.)

Lai Dzīvības Kungs ir ar jums visiem!

Jānis Diekonts
Luterāņi Dzīvībai vadītājs Latvijā