Aborts ir . . .

janvāris 29, 2013 Aborts, Raksti

Kristietim ir tik daudz darbu šajā pasaulē. Ir tik daudz cilvēku, kas izsalkuši pēc patiesības, tik daudz neaizskartu dzīvju, tik daudz “Labās vēsts” ar ko dalīties. Ja ir tik daudz dažādu kalpošanas iespēju, kāpēc gan izvēlēties “Luterāņi Dzīvībai”? Un kāpēc aicināt arī citus palīgā?

Jo aborts, runājot Mātes Terēzes vārdiem, ir “lielākais miera grāvējs.”

Aborts ir vardarbības akts pret neaizsargātu bērnu, kas īsu brīdi dzīvo savas mātes miesās.

Pēc aborta māte var izjust atvieglojumu, taču patiesais miers viņu atstāj. Tas tā ir tāpēc, ka aborts ir nedabisks. Tas ir pretējs sievietes mātes aicinājumam. Katram kristīgam luterānim vajadzētu šausmās nodrebēt, kad aborts tiek pasniegts kā “viegls risinājums”. Dievs ir dzīvības nevis nāves Dievs, miera nevis haosa Dievs.

Abortā Svētajam Dievam tiek teikts: “Es Tev neuzticos.”

Katram kristīgam luterānim vajadzētu šausmināties par aborta uzpūtību. Vienīgi Dievs zina katra cilvēka dzīves mērķi un plānu, un Viņš vēlas, lai šis mērķis tiktu piepildīts.

Abortā Dzīvības Kungam tiek pateikts: “Es nevēlos neko kopīgu ar šo cilvēka augli, kuru Tu esi radījis un atpestījis.”

Katram kristīgam luterānim vajadzētu būt šausmās redzot, kā tiek atgrūsts kāds no Viņa vērtīgajiem bērniem. Dievs darbojas ar mums visiem par spīti mūsu neērtībām un nožēlojamajam stāvoklim.

Abortā vismazākajiem zēniem un meitenēm tiek teikts: “Mana dzīve ir svarīgāka par tavu dzīvību”.

Katram kristīgam luterānim vajadzētu būt šokētam par aborta diskrimināciju. Dievs mīl katru cilvēku neatkarīgi no viņa izmēra, krāsas, vecuma, dzīvesvietas un spējām.

Aborts ved pie tālākas vardarbības.

Katram kristīgam luterānim vajadzētu būt šokētam par necieņu pret Dieva doto dzīvības dāvanu. Dievs mīl dzīvību! Statistika rāda, ka lielākā daļa cilvēku tic, ka aborts pārtrauc cilvēka dzīvību, tomēr tas pats vairākums arī uzskata, ka mātei ir tiesības izvēlēties pārtraukt sava bērna dzīvību. Ja cilvēka dzīvība mātes miesās ir tik nevērtīga, kā gan būs vērtīga tā cilvēka dzīvība, kas jau ir piedzimis?

“Luterāņi Dzīvībai” ir daudz darba.

Par spīti augošajai necieņai pret Dieva doto dzīvības dāvanu, “Luterāņi Dzīvībai” apsola neatkāpties. Tomēr mums ir vajadzīgs tavs atbalsts. Vai tu būtu ar mieru palīdzēt “Luterāņi Dzīvībai” apliecināt patiesību vārdos un darbos, lai Svētais Gars maina sirdis un prātus? Mūsu līdzekļi sastāv tikai no ziedojumiem, kurus dod atsevišķi cilvēki, draudzes un organizācijas.

Mēs esam pārliecināti, ka Dievs darbojas caur “Luterāņi Dzīvībai”. Mēs turpināsim sagatavot brošūras un Bībeles studijas, piedāvāt materiālus skolniekiem, ģimenēm un draudzēm mūsu mājaslapā, veidosim diskusijas par šodienas dzīvības jautājumiem, nodrošināsim mācītājus un draudžu locekļus ar vajadzīgo izglītībai un kalpošanai dzīvības jautājumos. Dievam ir daudz kas sakāms par Viņa dzīvības dāvanu. Esi kopā ar mums un palīdzi izplatīt Viņa Dzīvības Vārdu! Ar tavu palīdzību mēs varēsim izdarīt daudz vairāk!

“Bet Viņš pats, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus ikvienā labā darbā un vārdā.” (2.Tesaloniķiešiem 2:16-17)

 

Linda Bartleta (Lutherans For Life ASV)