Tehnoloģijas nāk no Dieva. Viņš deva Noa un viņa dēliem spēju lietot celtniecības tehnoloģijas, lai uzbūvētu šķirstu (1.Mozus 6:9-22). Viņš arī deva Sineāras iedzīvotājiem spēju lietot celtniecības tehnoloģijas ķieģeļu un javas ražošanai, lai būvētu torni (1.Mozus 11:1-9). Šķirsta būvēšana bija labs veids, kā izmantot tehnoloģijas. Torņa celtniecība tāda nebija. Kāpēc gan tā? Šķirsta celtniecības tehnoloģija tika izmantota saskaņā ar Dieva gribu: “Taisi sev šķirstu ” (6:14). Torņa būves tehnoloģija tikai izmantota saskaņā ar cilvēka gribu: “Iesim un taisīsim…” (11:3). Šķirsts bija Dieva plāns, kā izglābt cilvēci un saņemt Savu godu (6:18). Tornis bija cilvēces plāns sevis pagodināšanai (11:4). Šķirsta tehnoloģija panāca to, ko Dievs bija iecerējis, lai no jauna piepildītu zemi (8:13-19). Torņa tehnoloģija panāca to, kas bija tieši pretējs cilvēku iecerētajam. Viņi vēlējās pārvarēt izklīšanu (11:4) un beigās tika izklīdināti (11:9). Dievs cilvēkiem dod talantus un spējas tehniskās lietās. Viņš tās deva Oholiābām un Becaleēlam, lai tie radītu rotājumus templim (2.Mozus 31:1-11). Tomēr mūsu samaitātā cilvēka daba ar baudu lieto šīs dāvanas nepareizi. Jau nākošajā nodaļā Ārons izmanto amatniecības prasmes, lai izveidotu zelta teļu! (32:1-4) Tehnoloģija pati par sevi ir dāvana. Tās nepareiza lietošana samaitā dāvanu. Arī tehnoloģijas, kas ir saistītas ar dzīvību, kļūst arvien biežāk sastopamas. Dažādas reproduktīvās tehnoloģijas piedāvā cerību neauglīgiem pāriem. Cilmes šūnu izpēte sola dažādu smagu slimību ārstēšanu. Patiešām, pieaugušo cilmes šūnas šobrīd spēj ārstēt vairāk kā astoņdesmit slimības. Zinātnieki sper lielus soļus uz priekšu, lai spētu izārstēt vēzi. Tehnoloģija ir palīdzējusi pagarināt dzīves ilgumu. Tad kā mēs varam zināt to brīdi, kad tehnoloģija no svētības kļūst par lāstu?

Šeit ir daži pamatjautājumi un principi no šķirsta/torņa salīdzinājuma:

1. Kas mūs motivē lietot konkrēto tehnoloģiju? Kā filmā “Jūras laikmeta parks” tika teikts:“Jūsu zinātnieki ir tik ļoti pārņemti ar jautājumu, vai spēj to izdarīt, ka nekad neapstājas, lai pajautātu vai to vajadzētu darīt.”

2. Vai tehnoloģija saskan ar mums atklāto Dieva gribu? Tehnoloģija, kas lieto tīšu cilvēka dzīvības iznīcināšanu, kā piemēram embriju cilmes šūnu izpēte, nav saskaņā ar Dieva gribu.

3. Vai veids, kā mēs lietojam šīs tehnoloģijas pagodina Dievu vai cilvēku? Mēs varam tik ļoti ietekmēties no savām vēlmēm, ka atstājam Dievu ārpusē.

4. Vai tehnoloģija uzlabo dzīvi, vai tikai paildzina miršanu?

Neapšaubāmi, var rasties vēl jautājumi. Tomēr vissvarīgākais ir tas, kas sniedz atbildi uz visiem iepriekšējiem jautājumiem. Tas ir ka Dieva primārā griba ir mūsu dvēseles dziedināšana caur Jēzu Kristu un tas, lai mēs pavadītu mūžību kopā ar Viņu. Viņš nodrošina Savu Baznīcu, kā šķirstu, lai mūs droši turp nogādātu. Mēs varam Viņam uzticēties. Mums nav iemesla “nolēkt no kuģa”, lai būvētu torņus. Par spīti mūsu dzīves apstākļiem, mēs visi varam vērst skatu uz priekšu, uz to laiku, kad vispār nebūs tehnoloģiju. Tās nebūs vajadzīgas! Viss būs jauns! (Atklāsmes gr. 21:1-4)

 

Māc. Dr. Džims I. Lembs

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.