Neskatoties uz dzīvības jautājumu politisko, sociālo un morālo “bagāžu”, savā būtībā tie ir teoloģiski jautājumi. Tāpēc mums ne tikai vajadzētu, bet mēs esam spiesti ar tiem darboties. Tās ir sirds lietas. Lasīt vairāk →

Man ir labi pazīstamas izjūtas, kādas pārņem, kad izmisīgi vēlies būt uzvarētāju komandā. Arī es esmu kādas sporta komandas līdzjutējs. Es varu cerēt, taču nav nekādu garantiju, ka atbalstot šo komandu, es būšu uzvarētāju pusē. Tomēr, kad tu izvēlies dzīvību, tu esi uzvarētāju komandā. Tas ir garantēts, jo dzīvība uzvar! Jēzus Kristus uzvarēja nāvi un Viņš mums dod uzvaru! Lieldienu laiks ir ļoti labs laiks, kad to atcerēties. To ir ļoti svarīgi neaizmirst, jo mēs esam satriekti, kad nāve izskatās visu uzvarējusi. Lasīt vairāk →

Patiesībā šis dokuments ir bijis apritē jau ilgu laiku. Mums jāatklāj tikai tas, cik izteikti patiesībā Apustuļu ticības apliecība liecina par cilvēka dzīvības vērtību. Tas, ko mēs apliecinām, reizēm ir tik atbilstošs šodienas situācijai. Zemāk sekos dažas pārdomas par dzīvības vērtību, kas balstītas uz apliecības tekstu un papildinātas ar Bībeles lasījumiem. Izlasiet dotās vietas Bībelē.. Lasīt vairāk →

Didahē 1.gs. Tev nebūs nokaut. Tev nebūs laulību pārkāpt, Tev nebūs pavest zēnus. Tev nebūs zagt. Tev nebūs nodarboties ar buršanu. Tev nebūs gatavot indes. Tev nebūs miesas augli nodzīt, nedz arī jaundzimušos nogalināt. Barnabas vēstule 1.gs Jums jāmīl savs tuvākais vairāk par paša dzīvību. Jums nebūs nogalināt bērnu abortā. Jums nebūs nogalināt to, kas.. Lasīt vairāk →

“Mūsu Kungs ir ierakstījis augšāmcelšanās apsolījumu ne tikai grāmatās, bet ik katrā pavasarī plaukstošā lapā.” “Kāpēc gan jūs nemācāties Dieva artikulu par radīšanu no saviem bērniem, kas ik dienu ir jūsu acu priekšā? Viņi ir daudz vērtīgāki kā visu koku augļi. Šeit tu vari redzēt Dieva providenci, kurš viņus radījis no nekā. Pusgada laikā Viņš.. Lasīt vairāk →

Dr. Džims Lembs (Luterāņi Dzīvībai ASV) savu uzrunu iesāka ar sveicieniem no tūkstošiem „Luterāņi Dzīvībai” biedru un atbalstītāju. Viņš pateicās, ka var būt kopā ar cilvēkiem, kas saprot un augsti novērtē Dieva lielo dāvanu, kas ir dzīvība. Uzrunas turpinājumā Džims Lembs citēja vārdus no Salamana mācītāja 3. nodaļas: „Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai.. Lasīt vairāk →

Sveiciens Reformācijas dienā! Šī diena ir ārkārtīgi nozīmīga mums visiem. Tā ir ļoti nozīmīga luterāņiem, bet jo īpaši nozīmīga tā ir tiem, kas iestājas par dzīvību. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs ir visspēcīgākā vēsts par dzīvību, kas atrodama šajā pasaulē. Ja Baznīcā nav evaņģēlija, tad tie, kas cieš no smagām aborta grēka sekām un.. Lasīt vairāk →

2012. gada 12. aprīlī piedāvājām video tiešraidē internetā vērot konferenci “Es gribēju dzīvot: Aborts — medicīniska manipulācija vai bērna nogalināšana?” no Rīgas Latviešu biedrības Līgo zāles. Izvērtēt abortu ētiskumu aicināja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Par populāriem priekšstatiem un to pamatotību runāja psiholoģe Diāna Staņko. Misijas “Pakāpieni” vadītājs Viljams Šulcs pievērsa uzmanību sociālajiem.. Lasīt vairāk →

Māc. Edvards Feškens (Edward Fehskens). Ir cilvēki, kas apstrīd, ka Bībelē ir atrodamas skaidras norādes, ka dzīvība sākas ieņemšanas brīdī. Tomēr ātrs ceļojums Rakstos uz Nācareti un pilsētu Jūdas kalnos parāda pretējo – jo šeit mēs ieraugām pasludināšanas un vizitācijas notikumus, kas mums dod spēcīgu pamatu dzīvības svētumam mātes miesās. Kad apdomājam Jēzus Kristus iemiesošanos.. Lasīt vairāk →

Sagatavojis Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Debesu Tēvs un Radītāj, mēs Tev pateicamies, ka Tu dāvāji mums dzīvību un izveidoji mūs pēc sava tēla un līdzības.(1) Tu esi mūs brīnišķi radījis mātes miesās (2). Pat pirms tam Tu mūs jau pazini un vēl pirms dzimšanas noteici katram viņa aicinājumu un mērķi (3). Mēs.. Lasīt vairāk →

Dievs ir visas dzīvības Radītājs Psalmi 8:5-6 Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis. [Konteksts] Psalmi 95:6 Nāciet, pielūgsim un zemosimies, locīsim ceļus Tā Kunga, sava Radītāja, priekšā! [Konteksts] Psalmi 100:3 Atzīstiet, ka Tas Kungs ir.. Lasīt vairāk →

Sauksim viņu par Kristīni. Kad viņa palika stāvoklī, viņa iedrošinājās neko nestāstīt saviem vecākiem, kuri viņu joprojām uzskatīja par “jauku” meiteni. Viņas draugs neatlaidīgi uzstāja, ka jātaisa aborts. Būdama pārliecināta, ka tas ir vienīgais risinājums, kas pasargās viņu no sāpīgas nākotnes, viņa piekrita. Kristīne raksta: “Mani aizveda uz mazu klīniku, un tieši pirms man vēnā.. Lasīt vairāk →