gramata foto

Šajā grāmatā iekļautie darbi visur Rakstos atrod dzīvības pārpilnību. Dzīvības neapgāžamā vērtība nav ierobežota vien dažos atsevišķos pantos. Tā nav kāda nenozīmīga doma bībeliskajā vēsturē un stāstā. Mīlestība uz visiem cilvēkiem pieder Evaņģēlija sirdij un ir ieausta Dieva piedošanas un glābšanas attiecībās. Šie grāmatā iekļautie Raksti atklāj Dieva uzticamo mīlestību pat grūtos apstākļos. Tie apraksta.. Lasīt vairāk →

I daļa. Luteriskā nostāja mācībā un praksē   1. Kāda ir luteriskā nostāja, nosakot mācības pareizību? Atbilde: Viens no vadošajiem principiem luteriskajā teoloģijā ir Sola Scriptura (tikai Raksti). Šis katehisms balstās uz to, ka tikai Rakstu apgalvojumi to tiešajā nozīmē var būt par pamatu pareizai mācībai un praksei.   2. Kur ir apkopots un formulēts.. Lasīt vairāk →