I daļa. Luteriskā nostāja mācībā un praksē   1. Kāda ir luteriskā nostāja, nosakot mācības pareizību? Atbilde: Viens no vadošajiem principiem luteriskajā teoloģijā ir Sola Scriptura (tikai Raksti). Šis katehisms balstās uz to, ka tikai Rakstu apgalvojumi to tiešajā nozīmē var būt par pamatu pareizai mācībai un praksei.   2. Kur ir apkopots un formulēts.. Lasīt vairāk →