Dieva plāni un rīcība ne vienmēr izskatās labi (Jesajas 55:8-9), īpaši tad, kad negaidīti notikumi uzkrauj mums paniku un pūles (Filipiešiem 1:22). Taču Viņš piešķir jēgu un vērtību pat grūtībās (Filipiešiem 1:20-21). Visus, kuri gūst mieru Viņa dāsnumā, gaida liels atalgojums (Mateja 20:9, 15). Visu augstais Kungs, vadi mūs bezbailīgi runāt Vārdu visu mūsu līdzstrādnieku.. Lasīt vairāk →

Visas cilvēku izvēles, tostarp mūsējās, ietekmē citus – nereti nozīmīgi (Romiešiem 14:7). Velns izmanto pašnoteikšanās ilūziju, lai nestu nāvi. Mēs nespējam sevi nošķirt no citiem vairāk, nekā varētu būt šķirti no Dieva (Romiešiem 14:8-9). Jēzus Kristus pat grēkā un ciešanās mūs ieskauj ar piedošanu, līdzjūtību un kopību (Mateja 18:27), kas mūs uztur dzīvus (1. Mozus.. Lasīt vairāk →

Mēs brīdinām savus tuvākos atgriezties no aborta veikšanas, embriju iznīcināšanas, ārstu atbalstītas pašnāvības, vardarbības, pornogrāfijas, netiklības un perversitātes (Ecehiēla 33:7-9). Ne tikai tāpēc, ka tas ir ļauni, bet jo vairāk tāpēc, ka viņi ir Dieva dārgie bērni, pie kuriem Viņš ir nācis caur Kristu, lai ar viņiem līdzdalītu Savu valstību (Mateja 18:3-4, 10-14). Tēvs debesīs,.. Lasīt vairāk →

Tāpat kā Pēteris, pasaule atdarina sātanu, runājot vai izturoties tā, it kā dažās situācijās pat Jēzum nevajadzētu glābt (Mateja 16:21-23). Lai arī mēs to bieži pieļaujam vai pat tam piekrītam, Kungs Dievs tomēr mūs neaizmirst un neatstāj (Jeremijas 15:15, 20-21). Patiešām, Viņš paceļ pazemīgos (Romiešiem 12:16), jo Viņa atriebība ir tikusi atmaksāta caur mūsu krustā.. Lasīt vairāk →

Izmantot nāvi, lai cīnītos ar vilšanos, mūsu grēcīgajiem prātiem šķiet loģiski. Dažādi apstākļi atņem vēlmi dzīvot, un Dieva domas nereti šķiet neizdibināmas (Romiešiem 11:33). Tomēr pat sāpju laikā elles vārti nespēj pastāvēt pret Kristus taisnīgo gribu (Mateja 16:18-19, Jesajas 51:5). Viņa evaņģēlijs vien sniedz mierinājumu tur, kur citi saredz drupu kaudzes (Jesajas 51:3). Dzīvā Dieva.. Lasīt vairāk →

Mūsu cieņpilnie vārdi un aizstāvošā rīcība pat neievērotu dzīvību labā (Jesajas 56:6, Mateja 15:27) nereti sairst populārā viedokļa ietekmē. Tomēr mūsu Kungs, varenais Tēvs, uzklausa šīs lūgšanas un caur tām realizē žēlastību, kas iedveš dzīvību (Mateja 15:28; Romiešiem 11:15, 29-32). Dāvida Dēls un Dieva Dēls, sapulcini mūs un visus izstumtos, kas ir mums līdzās, Savā.. Lasīt vairāk →

Viņš, kurš pavēl vējiem un viļņiem (Mateja 14:27, 32), kurš valda pār visu cilvēces vēsturi un likteni (Ījaba 38:4-18), valda arī pār ciešanām un situācijām mūsu dzīvēs. Pat nedzimušie, samaņu zaudējušie, neveselie un neauglīgie ir Viņa mūžīgajās rokās. Viņa iemiesotā mīlestība dāvā bagātību bez atšķirības (Romiešiem 10:12-13). Visvarenais debesu un zemes Radītāj, satver tos, kuri.. Lasīt vairāk →

Jēzus atklāj, ka Dievs par fiziskajām vajadzībām rūpējas tikpat ļoti, cik par garīgajām. (Mateja 14:14). Arī Viņa ļaudīm rūp tik ļoti, ka mēs norādām uz pasaules ceļiem, kas nespēj pastāvēt un glābt (Jesajas 55:2). Tā vietā mēs visiem cilvēkiem atklājam (Mateja 14:16-19) Dieva žēlastību un ticību Kristū, kas spēj apmierināt ķermeni un dvēseli. Svētais, Dievs.. Lasīt vairāk →

Dievs katru cilvēku pasludina par Savu dārgāko (5.Mozus 7:6, Mateja 13:44), lai arī zem kādas pretrunīgas ārienes tie būtu paslēpušies. Viņš mīl viņus un tevi pietiekoši stipri, lai piesaistītu Sevi (Rom.8:38-39) tev un tavām grūtībām. Viņš dos debesis un pārvietos zemi, lai ievestu tevi Savā prieka valstībā. Ak Kungs, mūsu Dievs, dod mums pacietību, kamēr.. Lasīt vairāk →

Nezāles ielavās pat Kunga dārzos (Mateja 13:26-27), un arī radība cieš mokas (Rom. 8:22). Izvēloties dzīvību var nākt ciešanas, bet drīz nāk arī augļi. Dieva godība nevar ilgi palikt apslēpta (Mateja 13:43) un Kristus augšāmcelšanās mūs pārliecina, ka tās labumi vairākkārt pārspēs šīs dzīves neērtības (Rom.8:18). Cilvēka Dēls, mūsu Klints un Glābēj, sēj mūsu sirdīs.. Lasīt vairāk →

Dzīvības aizstāvēšana nozīmē arī darīt zināmas briesmas, ko nes nāves izmantošana problēmu risināšanai. Lai arī cik pazemojoši un nedroši tas liekas (Mateja 13:4-7), Dievam ir vislielākais prieks par Evaņģēlija vēsti. Viņš apsola, ka Viņa dzīvības Vārds Kristū viens pats nesīs daudz augļu (Jesajas 55:11, Mateja 13:23). Visvarenais Tēvs, liec Tavam Vārdam mūsos augt par prieku.. Lasīt vairāk →

Mūsu Glābējs Jēzus lēnprātīgi uzņem katra cilvēka nastu, kā Savu paša, ieskaitot neplānotas grūtniecības un neārstējamas slimības (Mateja 11:29). Neatkarīgi no tā vai tās ir, vai nav mūsu pašu vainas radītas, Viņš pazemīgi atrodas mums līdzās. Viņa beznoteikumu pieņemšana un nelokāmā palīdzība atbrīvo mūs no grēka un mums pašiem (Rom.8:24-25) un dod atpūtu no bailēm.. Lasīt vairāk →