Sestdien 2012.gada 25.septembrī, Rīgā, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) virsvaldes zālē, Mazā pils ielā 4, notika gadskārtējā konference par dzīvības svētumu. Šoreiz tās tēma bija “Ultrasonogrāfija pirms aborta – PAR vai PRET”. Ņemot vērā, ka šobrīd šis temats izraisījis diskusijas gan saeimā, gan masu medijos, konference bija tieši laikā, lai pulcētos un pārrunātu šos jautājumus un dalītos savstarpējā pieredzē. Uz konferenci bija aicināti dažādu nozaru pārstāvji un to apmeklēja gan garīdznieki, gan dažādu dzīvības aizstāvības organizāciju biedri, gan medicīnas pārstāvji.

Konferences atklāšanā piedalījās LELB Rīgas diecēzes bīskaps Guntars Dimants, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs, pārstāvji no Latvijas Pareizticīgās baznīcas un saeimas deputāte Inta Feldmane.

Bīskaps Guntars Dimants iezīmēja, ka arī mūsdienās nāve tiek bieži izmantota dažādu problēmu risināšanai. Zbigņevs Stankevičs aicināja palūkoties uz dažiem praktiskiem argumentiem dzīvības aizstāvībā, vēršoties pie tiem, kas nav saistīti ar baznīcu. Latvijas pareizticīgās baznīcas priesteris Jānis Dravants norādīja, ka kristiešiem arī jārāda piemērs un pašiem jāizdzīvo sludinātā patiesība, jo tas palīdzēs to iepazīt un pieņemt arī citiem. Deputāte Inta Feldmane atgādināja par svarīgo darbu likumdošanas jomā un to, ka likumi, kas nes nāvi, nenes svētību mūsu tautai.

kon2010Konferences turpinājumā mācītājs Dons Ričmans, viens no Luterāņi Dzīvībai (Lutherans For Life) dibinātājiem ASV, lasīja lekciju par nāves un dzīvības kultūras izpausmēm vēsturē, Bībelē un mūsdienu sabiedrībā. Viņa stāstījums atklāja kontrastus starp reliģijām, kas pastāvējušas laikā pirms Kristus. Dons Ričmans norādīja, ka tie, kas ticējuši Svētajos Rakstos atklātajam Dievam, vienmēr ir spējuši novērtēt vēl nedzimušas dzīvības vērtību, kamēr pagāniskajos kultos populāra bijusi bērnu upurēšana. Viņš atgādināja, ka kristīgā ticība vienmēr ir bijusi cieši saistīta ar īpašām rūpēm par bērniem un ģimenēm. Bērni tikuši gaidīti, uzskatīti par Dieva dāvanu un svētību un tikuši īpaši aprūpēti un sargāti. Kristietības vēsts vienmēr ir bijusi žēlastība. Žēlastība pret sievieti. Žēlastība pret bērnu. Šodien šis kristietības uzdevums un aicinājums joprojām paliek spēkā. Vēsturē kristiešiem nebija tādu tehnoloģiju, kādas mums ir pieejamas tagad. Šodienas diskusijā par nedzimušas dzīvības vērtību iesaistās moderns aprīkojums un lielu lomu spēlē ultrasonogrāfija. Dona Ričmana lekcijas laikā visi klātesošie varēja iepazīties ar ultrasonogrāfijas attēliem, kas atklāja bērna attīstību no dažām nedēļām līdz piedzimšanai. Video bija redzams, kā pukst vēl nedzimuša bērna sirds, kā viņš kustās mātes miesās. Kā lekcijas nobeigumā teica pats Dons Ričmans, visu izteica tas, ko varējām redzēt šajos attēlos. Tā nepārprotami bija cilvēka dzīvība.

Savu prezentāciju rādīja arī Dr.paed. veselības pedagoģijā, psiholoģe, Apvienības ģimeņu atbalstam „Baltā Zvaigzne” un Latvijas Kristīgo mediķu apvienības valdes priekšsēdētāja Irēna Kondrāte. Viņa sniedza dziļāku ieskatu mediķa profesijas ētiskajos aspektos un izskaidroja Hipokrāta zvērestā iekļauto solījumu, kurā ārsts sola nepiedalīties abortā.

kon2010Pateicoties ginekoloģei Margaritai Puķītei, mums bija iespēja noskatīties bērna kustības mātes miesās ne tikai video ierakstā, bet arī īstā ultrasonogrāfijas attēlā. Visiem klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar vienu no jaunākajiem konferences dalībniekiem, kura vecums bija tikai 14 nedēļas. Mēs tikām sveikti ar dažiem veselīgiem lēcieniem. Māte gan kustības sāks pamanīt daudz vēlāk, kad bērnam būs pietiekoši daudz spēka, lai liktu sevi sajust kustamies. Šo iespēju mums dāvināja mācītāja Dona Ričmana no ASV atvestā ultrasonogrāfijas iekārta, kas tagad nodota ginekoloģes pārziņā, lai dotu iespēju mātēm ieraudzīt savu vēl nedzimušo bērnu un pieņemt lēmumu par dzīvības saglabāšanu.

Konferences dalībnieki tika iepazīstināti arī ar “Luterāņi Dzīvībai” izveidoto lekciju “Dzīvības alfa”, kas nelielas prezentācijas veidā iepazīstina klausītājus ar jautājumiem par cilvēka dzīvības sākumu, tās zaudējumu – abortā un dziedināšanu pēc aborta. Kad sākas dzīvība? Kas piešķir tai vērtību? Ko darīt, ja aborts izdarīts? Vai to var piedot? Tie ir daži no jautājumiem, kurus mēs vēlamies apskatīt un kopīgi mācīties arī draudzēs. Prezentācija plānota kā palīgs draudžu darbiniekiem un mācītājiem, runājot par dzīvības svētuma tēmu.

Konferences otrajā daļā notika darbs mazākās grupās. Tas aptvēra tādas tēmas, kā Auglības atpazīšanas metodes, Bioētika, Krīzes Grūtniecības Centra darbība, Luterāņi Dzīvībai tālākā attīstība un citas.

Kā jau daudzus gadus, konference noslēdzās ar kopīgu lūgšanu par dzīvības glabāšanu, ko sagatavojis LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Lai Dievs mums visiem palīdz iestāties un mīlestībā rūpēties par sava tuvākā dzīvību.

 

Konferences atklāšanā piedalījās LELB Rīgas diecēzes bīskaps Guntars Dimants
Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskapa – metropolīta Zbigņeva Stankeviča uzruna
Latvijas pareizticīgās baznīcas priesteris Jānis Dravants
Saeimas deputāte Inta Feldmane uzrunā konferences dalībniekus
Mācītājs Dons Ričmans, viens no Luterāņi Dzīvībai (Lutherans For Life) dibinātājiem ASV un Marika Bērtule
Mācītāja Dona Ričmana lekcija par ultrasonogrāfiju
Savu prezentāciju rādīja arī Dr.paed. veselības pedagoģijā, psiholoģe, Apvienības ģimeņu atbalstam „Baltā Zvaigzne” un Latvijas Kristīgo mediķu apvienības valdes priekšsēdētāja Irēna Kondrāte
Ginekoloģe Margarita Puķīte saņem dāvinājumu – ultrasonogrāfijas iekārtu.

Darba grupu vadītāji iepazīstina ar grupu tēmām
Kustības “Luterāņi Dzīvībai” vadītāja Latvijā Gunta Irbe
Darba grupās tika apspriesti dažādi jautājumi, kas saistīti ar dzīvības svētumu