2014. gada 1.novembrī LELB virsvaldes zālē notika 12. dzīvības svētuma konference. Šogad konferences tēma bija “Sirdsapziņa”. Lai arī virspusēji atzīstam, ka cilvēks, kurš grēkojis pret cita cilvēka dzīvību, saskaras ar sirdsapziņas pārmetumiem, reti kurš patiesi izprot šo jautājumu smagumu un sarežģītību. Vēl jo mazāk ir izpratnes par sirdsapziņas iespaidu uz cilvēku tālāko dzīvi, lēmumiem un kas ir īpaši svarīgi – riskiem, kas šos cilvēkus sagaida. Tādēļ šā gada konferences lekcijas skāra tieši šīs tēmas.

konference dziviba 2014 (60)Konferenci atklāja LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Savā uzrunā viņš uzsvēra dzīvības aizstāvēšanas darba nozīmīgumu. Reformācijas lielais atklājums bija tas, ka Dievam dzīvība ir kaut kas tik nozīmīgs un svarīgs, ka Viņš neliek to nopelnīt vai nopirkt, bet pasniedz brīvi kā dāvanu. Dievam dzīvība ir centrālais jautājums. Lai Dzīvība varētu būt Viņš radīja pasauli. Lai dzīvība būtu Viņš nāca un uzvarēja nāvi ar Savu nāvi un augšāmcelšanos. Katrs pasākums un iniciatīva, kas veltīta dzīvības aizstāvēšanai, ir kaut kas tāds par ko priecājas Debesīs. Svarīgi ir censties runāt par to, ka bezizejas nav. Vislabāk ir tajā nenonākt, bet arī tad, ja tas ir noticis, tad Dieva spēkā var izeju atrast. Lai Dievs dod, ka spējam to pasniegt citiem. Pat tad, ja mēs jūtamies zinoši dzīvības jautājumos, mēs katrs sastopamies ar daudziem cilvēkiem, kam ir šie jautājumi un tādēļ ir labi, ka mēs pastāvīgi atjaunojam savas zināšanas. Kopīgā lūgšanā lūdzām Dieva svētību konferencei, Latvijas tautai un baznīcai.

konference dziviba 2014 (58)Luterāņi Dzīvībai vadītājs, Jānis Diekonts prezentēja lekciju, kas sastāvēja no divām daļām. Pirmā daļa bija pētījums no dažādām valstīm par aborta ietekmi uz sievietes psiholoģisko veselību pēc aborta. Vairāki pētījumi no Eiropas valstīm parāda kādu ļoti bīstamu tendenci. Dažādu nāves gadījumu risks pēc aborta būtiski pieaug. Somijas valsts veselības pētījumi ir parādījuši, ka sievietēm pirmajā gadā pēc aborta ir par 76% lielāks nāves risks salīdzinot ar sievietēm, kurām grūtniecība nav konstatēta. Salīdzinot sievietes pēc aborta un tās, kuras dzemdē atklājas, ka pēc aborta nāves risks trīskāršojas. Tas pats pētījums arī parāda, ka pašnāvības risks sievietēm pēc aborta ir septiņas reizes augstāks, kā pēc bērna iznēsāšanas. Tādi paši rezultāti parādās arī citās kontroles grupās, kur nāvējošu negadījumu risks ir vairāk kā četras reizes augstāks sievietēm pēc aborta salīdzinot ar sievietēm pēc dzemdībām. Līdzīgā pētījumā Dānijā, kas aptver valsts statistikas datubāzi 24 gadu garumā, konstatēts, ka nāves risks ir daudz augstāks pēc aborta un ka ar katru nākošo abortu priekšlaicīgas nāves risks būtiski pieaug. Pie ļoti līdzīgiem secinājumiem nonākuši medicīnas statistikas speciālisti Lielbritānijā un viņu secinājums ir ārkārtīgi vienkāršs: “pašnāvības riska pieaugums pēc mākslīgā aborta var būt pašas procedūras sekas.” Vēl šā gada septembrī publicēts pētījums no Austrālijas, kurā mediķi konstatē, ka mediķiem, kas nozīmē sievieti uz grūtniecības pārtraukšanu vai kuri veic grūtniecības pārtraukšanu jānodrošina šīm sievietēm adekvāta novērošana tieši pašnāvības riska dēļ. Arvien vairāk un vairāk pētījumu apliecina, ka sievietes pēc aborta biežāk mirst nedabīgā nāvē, kā tās, kuras dzemdē. Pēc šāda ieskata statistikā lekcijas otrā daļa pievērsās sirdsapziņai, lai kaut nedaudz rastu atbildi uz šīs statistikas uzdotajiem jautājumiem. Kādēļ gan sieviete pēc aborta ir pakļauta daudz lielākam nāves riskam. Lekcijā tika apskatīti pēc-aborta sindroma simptomi un speciālistu viedokļi, taču svarīgākā tās daļa pievērsās četrām sirdsapziņas prasībām pēc aborta. Detalizēti tika apskatīts tas, kā sirdsapziņas vajadzība pēc atzīšanās, izpirkuma, taisnošanas un izlīgšanas aktīvi darbojas neatkarīgi no tā vai cilvēks tic Kristum. Lielā atšķirība ir tajā, kādu reakciju šī sirdsapziņas prasība izraisa, ja tā nesaņem Kristus evaņģēliju. Tika apskatīta stāstīšana, pašiznīcināšanās, pašataisnošanās un attiecību aizvietošana, kas galu galā noved pie iekšēja sabrukuma un daudziem ievainojumiem. Tāpat lekcijā tika apskatīta arī šādas sirdsapziņas dziedināšana kas notiek caur grēksūdzi, Kristus vietniecisko upuri un grēku izpirkšanu mūsu vietā, Kristus veikto grēcinieka taisnošanu Dieva priekšā un attiecību atjaunošanu ar Dievu.

konference dziviba 2014 (39)Ārsts ginekologs Gints Lapiņš savā lekcijā uzsvēra, ka ārsta aicinājums un galvenais profesionālais uzdevums ir cilvēka dzīvības glābšana un rūpes par viņa veselību. Cilvēka dzīvības saglabāšana ir ārsta misija, neatkarīgi no specializācijas. Līdz ar to ārstam – ginekologam ir jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. Viens no tiem ir ģimene kā jaunās dzīvības ienākšanas un ieligzdošanās vieta. Ģimene sastāv no vīrieša un sievietes, kas ir savstarpēji papildinoši. Šai ģimenei jābūt atvērtai dzīvībai un tā jāuzņem. Līdz ar to nonākam pie nākošā ārsta izaicinājuma – dzimstības regulēšanas ar ķīmiskām un mehāniskām metodēm. Viņš mudināja nenošķirt laulāto dzimumattiecības no dzīvības došanas atgādinot, ka laulība un mīlestība ir beznosacījuma sevis dāvāšana, kas ietver atvērtību uz bērna ieņemšanu, jo mīlestība ir dzīvība. Kā alternatīva dažādām mākslīgām auglības ierobežošanas metodēm var būt auglība atpazīšanas metode. Sadaļā par abortu Gints Lapiņš atgādināja, ka apaugļošanas brīdī, kad saplūst spermatozoīds ar olšūnu, rodas zigota, kas nes sevī unikālu jaunas dzīvības informāciju, kas nelīdzinās nevienai citai. Tas ir jaunas personas rašanās brīdis. Cilvēka persona ir vienots veselums – miesa, gars un dvēsele, tāpēc ir loģiski uzskatīt, ka cilvēka dzīvībai, kas attīstās, jau piemīt šis nedalāmais veselums. Paturot to prātā ārsts dalījās savā personīgajā sirdsapziņas pieredzē, kas saistīta ar abortu veikšanu. Viņš pastāstīja par ārstu cīņu ar sirdsapziņu un atklāja, ka ārsta uztverē aborts nav “labs darbs”, bet gan kaut kas, kas jādara gluži vai piespiestā kārtā un sevi attaisnojot. Tikai atsakoties no abortu veikšanas ārsts var kļūt brīvs. Tika apskatīta arī mākslīgā apaugļošana un sterilizācija no cilvēka dzīvības un kristīgās ētikas skatu punkta.

konference dziviba 2014 (12)Kustības “Par Dzīvību” vadītāja Dzintra Bušmane lasīja lekciju par garīgumu, kā vērtību sistēmu, kas balstās uz cilvēka dzīves pieredzi. Viņa apskatīja cilvēka dzīvē svarīgākās vērtības. Dievs mums ir devis daudz vērtības. Dzintras pieredze daudz saistīta ar darbu ar jaunajām māmiņām gan Ģimeņu klubiņā, kurā nu jau tiekas ap 20 ģimeņu. Vēl kāda īpaša pieredze ir no bēbīšu mājas, kurā uz laiku mitinās meitenes, kuras izšķīrušās par bērna dzīvību un palikušas bez atbalsta. Līdz ar to prezentācija bija vērsta uz to, kā šīs vērtības trūkst jaunajos vecākos un cik ļoti tās būtu vajadzīgas, lai cilvēks spētu pilnvērtīgi dzīvot. Tā nu lekcija aptvēra plašu loku, sākot ar Dieva doto cilvēka dzīvības vērtību, cilvēka vērtību un pašas cilvēka dzīves vērtību. Tālāk sekoja ģimenes vērtības, kurās iekļaujas ticība, cerība, mīlestība un drošība, kas bērnam vajadzīga jau no pašām pirmajām minūtēm. Garīgais dzīves pamats ietekmē jebkuru citu veselības jomu. Šī vērtību sistēma veido uzticēšanos, gribu, drosmi, spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī sasniegt mērķus. Šīs vērtības arī nosaka sirds uzvedību, kura ir cilvēka dzīves vadības centrs. Lekcija pieskārās arī sirdsapziņas, jūtu, emociju un prāta saistībai.

konference dziviba 2014 (8)Nobeigumā lūgšanu akcijas “40 dienas dzīvībai” koordinators Latvijā, Jānis Lulle pastāstīja par šī gada lūgšanu akcijas norisi, iegūto pieredzi un nākotnes redzējumu. Šī bija pirmā reize, kad Latvijā notika šāda lūgšanu akcija par dzīvību, tāpēc ir iegūtas vērtīgas atziņas kā to organizēt un popularizēt nākošajā rudenī. ASV lūgšanu akcijā līdz konferences dienai no nāves abortā bija izglābti 528 bērniņi. Lai arī tas ir mazs skaits uz kopējā fona, šiem bērniem un šīm mātēm tas ir visvērtīgākais. Viņu dzīvība tika izglābta.

Pateicamies visiem, kas apmeklēja šī gada dzīvības svētuma konferenci. Jūsu klātbūtne bija sirsnīgs iepriecinājums un iedrošinājums katram lektoram un klātesošajam. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, ka Viņš mums ir devis dzīvību un to sargājis līdz šai dienai. Pateicība Viņam par katru, ko Viņš aicina kalpošanā dzīvībai.

Konferences programma

afisa24

Sākums plkst. 11:00

Jānis Vanags, LELB arhibīskaps
Īsa uzruna un lūgšana atklājot konferenci

Jānis Diekonts, Luterāņi Dzīvībai vadītājs
Lekcijas tēma: Kā sirdsapziņa kļūst par graujošu spēku esot ārpus Kristus piedošanas un kā tā reaģē Kristus baznīcā.

Gints Lapiņš, ārsts – ginekologs
Lekcijas tēma: Ārsta sirdsapziņa.

Dzintra Bušmane, Kustības “Par Dzīvību” vadītāja
Lekcijas tēma: Garīgums kā vērtību sistēma,kas balstās uz cilvēka dzīves pieredzi.

Jānis Lulle, Lūgšanu kampaņas 40 dienas dzīvībai koordinators Latvijā
Lūgšanu akcijas norise, pieredze un rezultāti.

Diskusija.

Dalība bez maksas.