Šis ir kustības pamatdokumets un nostāja dzīvības svētuma jautājumos.

1. Dievs ir radījis cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Cilvēka dzīvība ir svēta, no ieņemšanas brīža līdz nāvei. Dievs ir devis dzīvību un tikai Dievam ir tiesības to atņemt. (I. Moz. 1:27)

2. Cilvēka dzīvība sākas no ieņemšanas brīža: ”Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju..” Jeremija 1:5

3. Aborts, pašnāvība un eitanāzija ir grēks pret Dievu un cilvēci, jo tiek iznīcināts Dieva visaugstākās esamības radījums – cilvēks. Katrs cilvēks ir Dievam mīļš un katram cilvēkam Dievam ir īpašs plāns, lai nestu godu Dievam un labumu līdzcilvēkiem. „Tu zini – vai es sēdu vai ceļos – Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes… Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur… Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina.” Ps. 139:2,8,13, 14

4. Seksuālas attiecības ir domātas tikai starp vīrieti un sievieti, Dieva svētītā laulībā, pēc Svēto Rakstu mācības, lai nebūtu vilinājums izvēlēties abortu. „”Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu.” Ef. 5:31

5. Pēc aborta, māte, tēvs un citi līdzalībnieki izjūt pēc aborta traumu, (vainas sajūtu, nožēlu un kaunu) un ir vajadzīga želsirdīga Kristus mīlestība un grēku piedošana, lai piedzīvotu jaunu dzīvi Jēzū Kristū.

6. Īpaši retos gadījumos, kad ārsti ir nākuši pie slēdziena, ka nevar izglābt abus, māti un bērnu, un kad viss iespējamais ir jau izdarīts, un izglābt var tikai māti vai bērnu, bet ne abus, tad, un tikai tad, tādā gadījumā aborts varētu būt traģiskā izvēle.

7. Baznīcas nostāja ir pret abortu, kaut gan mūsu valstī aborti ir likumīgi. Mūsu vēlme ir mainīt kristiešu un sabiedrības uzskatus, lai tie meklētu alternatīvas abortiem, piemēram – adopcija.

Sagatavoja: Māc. Mārtiņš Irbe un Gunta Irbe