“Luterāņi Dzīvībai” ir kalpošana dzīvībai un ģimenei. Tā nav īpaša konfesija vai baznīca, bet gan organizācija, kur brīvprātīgi apvienojušies cilvēki, kas iestājas par dzīvību.

Mūsu misija…

Liecināt par dzīvības svētumu un izglītot cilvēkus, balstoties uz Dieva Vārdu.

Mūsu vīzija…

Katra luterāņu draudze apliecina Dieva doto cilvēka dzīvības vērtību un caur savu darbību veido sabiedrībā tādu pašu attieksmi.

Mūsu izpratne…

„Luterāņi Dzīvībai” tic, ka Baznīcai ir pienākums runāt un rīkoties to labā, kas ir vāji un neaizsargāti. Mēs dzīvojam laikā, kad Bībeles patiesības noliegšana sevi parāda vieglprātīgā nevainīga cilvēka dzīvības iznīcināšanā legalizētos abortos, kurus veic pēc pieprasījuma. Tāpat arvien lielākus draudus dzīvībai rada legalizēta eitanāzija un palīdzība pašnāvībā. Kā luterāņi, kas iestājas par dzīvību, mēs, balstoties Bībelē, centīsimies dot liecību gan Baznīcai, gan sabiedrībai par dzīvības vērtību, šķīstību, dziedināšanu pēc aborta un ģimeni.

Pieci kalpošanas stūrakmeņi

  1. Dieva Vārds dod zināšanas un Dieva Gars dod spēku mūsu darbam un liecībai. (2 Timotejam 3:16,17; 2 Korintiešiem 5:14)
  2. Uzticība Bībelē paustajai patiesībai un liecības vienotībai ir daudz svarīgāka par politisku izdevīgumu. (1 Korintiešiem 4:1-5)
  3. Kristus prāts nosaka mūsu atbildi uz dzīvības jautājumiem; lūgšanā un pazemīgi, līdzjūtībā un pašaizliedzībā, runājot patiesību mīlestībā. (Filipiešiem 2:1-8; 2 Timotejam 2:24-26)
  4. Mūsu galvenais uzsvars ir izglītība. Mēs uzticamies Svētajam Garam, kurš izmaina prātu un sirdi. (2 Timotejam 2:24-26).
  5. Mēs apliecinām un atbalstām cilvēka dzīvības svētumu, jo visus cilvēkus ir radījis Dievs, kura nodoms ir, lai viņi nestu Viņa tēlu laikā un mūžībā. (Jāņa 10:10)

Luterāņi Dzīvībai sadarbības partneris ir Lutherans For Life Amerikā.
h1_logo