Mēs brīdinām savus tuvākos atgriezties no aborta veikšanas, embriju iznīcināšanas, ārstu atbalstītas pašnāvības, vardarbības, pornogrāfijas, netiklības un perversitātes (Ecehiēla 33:7-9). Ne tikai tāpēc, ka tas ir ļauni, bet jo vairāk tāpēc, ka viņi ir Dieva dārgie bērni, pie kuriem Viņš ir nācis caur Kristu, lai ar viņiem līdzdalītu Savu valstību (Mateja 18:3-4, 10-14). Tēvs debesīs, stiprini mūs, lai varam stāstīt brāļiem, māsām un pazudušajiem par Tavu atbrīvošanu. Āmen.