Dievs Tēvs sūtīja Savu Dēlu, jo Viņš mīl dzīvību. Dievs Dēls samaksāja cenu, lai atpirktu dzīvību. Dievs Svētais Gars ved cilvēkus pie ticības un dod tiem jaunu dzīvību tagad un mūžībā.(Jāņa 3:1-17) Svētā Trīsvienība ir “par dzīvību”!