12.marts

februāris 12, 2017 Pārdomām svētdienās

Jums nav jābūt “gudriem”, “vareniem” vai “augstdzimušiem” (1.Korintiešiem 1:26) pēc šīs pasaules standartiem, lai Dievs varētu jūs lietot cīņā ar šīs pasaules ļaunumu. Kā tas ir redzams Viņa Dēla krusta nāvē, Viņš darbojas caur šķietamu muļķību, vājumu un pazemojumu, lai uzvarētu ļaunumu un atnestu mūžīgu dzīvību. Jums nav jālepojas pašiem ar sevi, lai radītu atšķirību. Lepojieties ar To Kungu (1:31).