Viņš, kurš pavēl vējiem un viļņiem (Mateja 14:27, 32), kurš valda pār visu cilvēces vēsturi un likteni (Ījaba 38:4-18), valda arī pār ciešanām un situācijām mūsu dzīvēs. Pat nedzimušie, samaņu zaudējušie, neveselie un neauglīgie ir Viņa mūžīgajās rokās. Viņa iemiesotā mīlestība dāvā bagātību bez atšķirības (Romiešiem 10:12-13). Visvarenais debesu un zemes Radītāj, satver tos, kuri baiļojas, un glāb mūs. Āmen.