Kas mums novels akmeni…? (Marka 16:3b) Kur mēs griežamies, lai “noveltu” miršanas un nāves mokas? Pie augšāmceltā Kristus! Mēs dzīvojam Viņa uzvarā! Mēs uzticamies Viņam, ka Viņš dod jēgu mūsu dzīvei un stipru cerību mūsu miršanā.

Augšamceltais Jēzus ir “dzīva cerība” (1.Pētera 1:3), kas neizslēdz nevienu. Viņa parādīšanās Marijai Magdalēnai, kas bijusi ļoti ļauna grēciniece, runā par Viņa mīlestību un žēlastību pret visiem šādiem grēciniekiem šodien. Tie, kas saskaras ar ar savas sirds ļaunumu aborta dēļ, var atcerēties Jēzu, kurš izdzen viņu ļaunumu caur Savu nāvi pie krusta un pārņem viņus ar Savu žēlastību. Viņi var sastapt augšāmcelto Jēzu stāvam viņu priekšā, saucot viņus vārdā, parādot viņiem labvēlību tā, it kā viņi vispār nekad nebūtu piedzīvojuši grēku un ļaunumu.