Dzīvības aizstāvēšana nozīmē arī darīt zināmas briesmas, ko nes nāves izmantošana problēmu risināšanai. Lai arī cik pazemojoši un nedroši tas liekas (Mateja 13:4-7), Dievam ir vislielākais prieks par Evaņģēlija vēsti. Viņš apsola, ka Viņa dzīvības Vārds Kristū viens pats nesīs daudz augļu (Jesajas 55:11, Mateja 13:23).
Visvarenais Tēvs, liec Tavam Vārdam mūsos augt par prieku un dzīvību. Āmen.