Visas cilvēku izvēles, tostarp mūsējās, ietekmē citus – nereti nozīmīgi (Romiešiem 14:7). Velns izmanto pašnoteikšanās ilūziju, lai nestu nāvi. Mēs nespējam sevi nošķirt no citiem vairāk, nekā varētu būt šķirti no Dieva (Romiešiem 14:8-9). Jēzus Kristus pat grēkā un ciešanās mūs ieskauj ar piedošanu, līdzjūtību un kopību (Mateja 18:27), kas mūs uztur dzīvus (1. Mozus 50:20). Visa labā Dievs, liec mums pastāvēt un gādāt par mūsu mazākajiem. Āmen.