Svētais Gars mums apsola “debesu mājokli”, jo tas, kas ir mirstīgs, to “pārņems dzīvība” (2Korintiešiem5:1-5). Tas mums dod “drošu prātu”(5:6), kad mums jāsaskaras ar šīs dzīves grūtībām un jāstaigā ticībā(5:7). Taču to nevar izmantot kā aizbildinājumu, lai izbēgtu no dzīves grūtībām, cenšoties sasniegt savu debesu mājokli pirms noteiktā laika.