Mācekļi bija izbijušies apskaidrotā Jēzus priekšā (Marka ev. 9:6). Viņi nesaprata notikušo. Viņi nezināja, ko teikt. Mācekļi bija apmulsuši un apjukuši mēģinot saprast, ko Jēzus domāja, runādams par “celšanos augšām no miroņiem” (9:10). Viņi nevarēja vēl ieraudzīt saistību starp Dieva godību apskaidrošanas kalnā un viņu Dieva godību pie krusta. Kā gan viņi spētu? Bet mēs to varam, tāpat kā viņi to varēja caur Svētā Gara spēku. Mūsu Dievs mira par visu cilvēci! Kas vēl mums ir vajadzīgs, lai augstu vērtētu katra cilvēka dzīvību?