Vai mēs nekaunamies Kristus un Viņa vārdu dēļ (Marka ev. 8:38), kad slēpjamies no dzīvības jautājumu apspriešanas savās draudzēs? Šī “ļauna un laulības pārkāpēja cilts” runā skaļi par lietām “pēc cilvēku prāta”(33.p.), tomēr draudzei ir spēcīgi jāpasludina Jēzus kā Kristus un jānorāda uz to, kas ir “pēc Dieva prāta.”