Tas, ka jūs runāsiet un parādīsiet, cik ļoti Dievs mīl dzīvību var arī nenest laicīgu mieru (Mateja 10:34), taču tas dod vislielāko prieku un cerību mūžīgai dzīvošanai Viņa ģimenē. Un šis drošais apsolījums un pārliecība ne tikai pasargā mūs uzbrukumos, bet arī glābj tos, kas ir velna melu piekrāpti.
Kungs un Tēvs, dod mums sludināt Tavu praviešu vēsti un Tava dēla dāvanu. Āmen.