Mūsu cieņpilnie vārdi un aizstāvošā rīcība pat neievērotu dzīvību labā (Jesajas 56:6, Mateja 15:27) nereti sairst populārā viedokļa ietekmē. Tomēr mūsu Kungs, varenais Tēvs, uzklausa šīs lūgšanas un caur tām realizē žēlastību, kas iedveš dzīvību (Mateja 15:28; Romiešiem 11:15, 29-32). Dāvida Dēls un Dieva Dēls, sapulcini mūs un visus izstumtos, kas ir mums līdzās, Savā svētajā namā uz mūžiem. Āmen.