Nezāles ielavās pat Kunga dārzos (Mateja 13:26-27), un arī radība cieš mokas (Rom. 8:22). Izvēloties dzīvību var nākt ciešanas, bet drīz nāk arī augļi. Dieva godība nevar ilgi palikt apslēpta (Mateja 13:43) un Kristus augšāmcelšanās mūs pārliecina, ka tās labumi vairākkārt pārspēs šīs dzīves neērtības (Rom.8:18).
Cilvēka Dēls, mūsu Klints un Glābēj, sēj mūsu sirdīs cerību, lai mēs nebaidāmies savā vājumā. Āmen.