“Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās…” (Lūkas ev. 1:31a). “Visaugstākā spēks” apēnoja Mariju un viņa ieņēma Jēzu. Šeit – Nācaretē, nevis Betlēmē, mēs redzam mūsu Kunga lielo iemiesošanās brīnumu. Ceļš uz krustu nesākās silītē, bet gan mātes miesās. Mēs bijām grēcinieki kopš ieņemšanas (Psalms 51:7). Mums ir arī Glābējs kopš ieņemšanas brīža!