Izmantot nāvi, lai cīnītos ar vilšanos, mūsu grēcīgajiem prātiem šķiet loģiski. Dažādi apstākļi atņem vēlmi dzīvot, un Dieva domas nereti šķiet neizdibināmas (Romiešiem 11:33). Tomēr pat sāpju laikā elles vārti nespēj pastāvēt pret Kristus taisnīgo gribu (Mateja 16:18-19, Jesajas 51:5). Viņa evaņģēlijs vien sniedz mierinājumu tur, kur citi saredz drupu kaudzes (Jesajas 51:3). Dzīvā Dieva Dēls, pārveido mūsu ļaudis par Savu debesu valstību, atjaunojot mūsu prātus Kristū. Āmen.