Tāpat kā Pēteris, pasaule atdarina sātanu, runājot vai izturoties tā, it kā dažās situācijās pat Jēzum nevajadzētu glābt (Mateja 16:21-23). Lai arī mēs to bieži pieļaujam vai pat tam piekrītam, Kungs Dievs tomēr mūs neaizmirst un neatstāj (Jeremijas 15:15, 20-21). Patiešām, Viņš paceļ pazemīgos (Romiešiem 12:16), jo Viņa atriebība ir tikusi atmaksāta caur mūsu krustā sisto Glābēju (Romiešiem 12:19). Viņa piedodošā labestība uzvar jebkuru ļaunumu, pat grēku pret dzīvību. Debespulku Dievs, caur Saviem vārdiem ļauj mums nest iepriecu noskumušajiem. Āmen.