Apustuļi tam aiz prieka vēl neticēja un brīnījās (Lūkas 24:41). Tas bija “pārāk labi, lai būtu patiesība”. Bet tā bija patiesība un ir tāda joprojām. Tas ir arī pārāk labi, lai to, baidoties no apvainojumiem, paturētu tikai pie sevis. Jēzus liek mums pasludināt divas lietas: “atgriešanos”(47.p.)- aicinot cilvēkus uz nožēlu un izmainīšanos un “grēku piedošanu” – Evaņģēlija šķīstījošo spēku.