Ecehiēla vīzijas sausie, izkaisītie un nedzīvie kauli parāda absolūtas bezcerības ainu (Ecehiēla 37:1-3). Aborta grēks var atnest šādu bezcerību. Tomēr Dieva elpas un dzīvības apsolījums parāda absolūtas cerības ainu. (37:4-14) Kristus Gars sniedz dzīvību un cerību ikvienam.