5.marts

februāris 5, 2017 Pārdomām svētdienās

Gluži tāpat, kā cilvēki Jēzus laikā, arī mēs dzīvojam “laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī” (Marka ev. 8:38). Vai mums ir kauns Jēzus un Viņa Vārda dēļ, kad mēs baiļu dēļ nerunājam Dieva patiesību? Vai mums ir kauns par Jēzu, kad mēs vienaldzībā neiestājamies par tiem, kas paši sevi nespēj aizstāvēt? Mēs visi tik daudz dažādos veidos vārdos, domās, darbos un klusēšanā apliecinām, ka kaunamies Jēzus dēļ. Kur gan ir mūsu cerība? “Līdz tam mans lepnums nebūs velts, Es lepojos ar Glābēju, kas krustā sists. Un ak kaut mana daļa būtu tā, ka Kristus nekaunētos manis dēļ.” (Luterāņu dziesmu grāmata, ASV)