Jēzus atklāj, ka Dievs par fiziskajām vajadzībām rūpējas tikpat ļoti, cik par garīgajām. (Mateja 14:14). Arī Viņa ļaudīm rūp tik ļoti, ka mēs norādām uz pasaules ceļiem, kas nespēj pastāvēt un glābt (Jesajas 55:2). Tā vietā mēs visiem cilvēkiem atklājam (Mateja 14:16-19) Dieva žēlastību un ticību Kristū, kas spēj apmierināt ķermeni un dvēseli.

Svētais, Dievs pār visu, ievelc mūs Savā līdzjūtībā un liec kalpot neaizsargātajiem mums apkārt. Āmen.