Dievs dod savus baušļus cilvēkiem, kas jau ir atbrīvoti no verdzības (2.Mozus 20:1-2). Baušļi nav ceļš ārā no verdzības, bet gan veids, kā jādzīvo tiem, kas kādreiz bijuši vergi. Evaņģēlijs pārveido mūs par cilvēkiem, kas ir brīvi dzīvot saskaņā ar Dieva gribu.