Mūsu Glābējs Jēzus lēnprātīgi uzņem katra cilvēka nastu, kā Savu paša, ieskaitot neplānotas grūtniecības un neārstējamas slimības (Mateja 11:29). Neatkarīgi no tā vai tās ir, vai nav mūsu pašu vainas radītas, Viņš pazemīgi atrodas mums līdzās. Viņa beznoteikumu pieņemšana un nelokāmā palīdzība atbrīvo mūs no grēka un mums pašiem (Rom.8:24-25) un dod atpūtu no bailēm un sāpēm.
Jēzu Kristu, Kungs un Ķēniņ, nāc mūsu vidū un atklāj pestīšanu un glābšanu. Āmen.