Luterāņi Dzīvībai regulāri sagatavo pārdomas un lūgšanas par dzīvības svētuma tēmu. Tās ir gan īpaši baznīcas kalendāram pieskaņotas, gan īsākas un garākas domas, gan lūgšanas īpašiem gadījumiem.
Pārdomas par dzīvību svētdienām
Dzīvības domas
Lūgšanas

Dieva plāni un rīcība ne vienmēr izskatās labi (Jesajas 55:8-9), īpaši tad, kad negaidīti notikumi uzkrauj mums paniku un pūles (Filipiešiem 1:22). Taču Viņš piešķir jēgu un vērtību pat grūtībās (Filipiešiem 1:20-21). Visus, kuri gūst mieru Viņa dāsnumā, gaida liels atalgojums (Mateja 20:9, 15). Visu augstais Kungs, vadi mūs bezbailīgi runāt Vārdu visu mūsu līdzstrādnieku.. Lasīt vairāk →

Visas cilvēku izvēles, tostarp mūsējās, ietekmē citus – nereti nozīmīgi (Romiešiem 14:7). Velns izmanto pašnoteikšanās ilūziju, lai nestu nāvi. Mēs nespējam sevi nošķirt no citiem vairāk, nekā varētu būt šķirti no Dieva (Romiešiem 14:8-9). Jēzus Kristus pat grēkā un ciešanās mūs ieskauj ar piedošanu, līdzjūtību un kopību (Mateja 18:27), kas mūs uztur dzīvus (1. Mozus.. Lasīt vairāk →

Mēs brīdinām savus tuvākos atgriezties no aborta veikšanas, embriju iznīcināšanas, ārstu atbalstītas pašnāvības, vardarbības, pornogrāfijas, netiklības un perversitātes (Ecehiēla 33:7-9). Ne tikai tāpēc, ka tas ir ļauni, bet jo vairāk tāpēc, ka viņi ir Dieva dārgie bērni, pie kuriem Viņš ir nācis caur Kristu, lai ar viņiem līdzdalītu Savu valstību (Mateja 18:3-4, 10-14). Tēvs debesīs,.. Lasīt vairāk →

Tāpat kā Pēteris, pasaule atdarina sātanu, runājot vai izturoties tā, it kā dažās situācijās pat Jēzum nevajadzētu glābt (Mateja 16:21-23). Lai arī mēs to bieži pieļaujam vai pat tam piekrītam, Kungs Dievs tomēr mūs neaizmirst un neatstāj (Jeremijas 15:15, 20-21). Patiešām, Viņš paceļ pazemīgos (Romiešiem 12:16), jo Viņa atriebība ir tikusi atmaksāta caur mūsu krustā.. Lasīt vairāk →

Izmantot nāvi, lai cīnītos ar vilšanos, mūsu grēcīgajiem prātiem šķiet loģiski. Dažādi apstākļi atņem vēlmi dzīvot, un Dieva domas nereti šķiet neizdibināmas (Romiešiem 11:33). Tomēr pat sāpju laikā elles vārti nespēj pastāvēt pret Kristus taisnīgo gribu (Mateja 16:18-19, Jesajas 51:5). Viņa evaņģēlijs vien sniedz mierinājumu tur, kur citi saredz drupu kaudzes (Jesajas 51:3). Dzīvā Dieva.. Lasīt vairāk →

Mūsu cieņpilnie vārdi un aizstāvošā rīcība pat neievērotu dzīvību labā (Jesajas 56:6, Mateja 15:27) nereti sairst populārā viedokļa ietekmē. Tomēr mūsu Kungs, varenais Tēvs, uzklausa šīs lūgšanas un caur tām realizē žēlastību, kas iedveš dzīvību (Mateja 15:28; Romiešiem 11:15, 29-32). Dāvida Dēls un Dieva Dēls, sapulcini mūs un visus izstumtos, kas ir mums līdzās, Savā.. Lasīt vairāk →

Viņš, kurš pavēl vējiem un viļņiem (Mateja 14:27, 32), kurš valda pār visu cilvēces vēsturi un likteni (Ījaba 38:4-18), valda arī pār ciešanām un situācijām mūsu dzīvēs. Pat nedzimušie, samaņu zaudējušie, neveselie un neauglīgie ir Viņa mūžīgajās rokās. Viņa iemiesotā mīlestība dāvā bagātību bez atšķirības (Romiešiem 10:12-13). Visvarenais debesu un zemes Radītāj, satver tos, kuri.. Lasīt vairāk →

Jēzus atklāj, ka Dievs par fiziskajām vajadzībām rūpējas tikpat ļoti, cik par garīgajām. (Mateja 14:14). Arī Viņa ļaudīm rūp tik ļoti, ka mēs norādām uz pasaules ceļiem, kas nespēj pastāvēt un glābt (Jesajas 55:2). Tā vietā mēs visiem cilvēkiem atklājam (Mateja 14:16-19) Dieva žēlastību un ticību Kristū, kas spēj apmierināt ķermeni un dvēseli. Svētais, Dievs.. Lasīt vairāk →

Dievs katru cilvēku pasludina par Savu dārgāko (5.Mozus 7:6, Mateja 13:44), lai arī zem kādas pretrunīgas ārienes tie būtu paslēpušies. Viņš mīl viņus un tevi pietiekoši stipri, lai piesaistītu Sevi (Rom.8:38-39) tev un tavām grūtībām. Viņš dos debesis un pārvietos zemi, lai ievestu tevi Savā prieka valstībā. Ak Kungs, mūsu Dievs, dod mums pacietību, kamēr.. Lasīt vairāk →

Nezāles ielavās pat Kunga dārzos (Mateja 13:26-27), un arī radība cieš mokas (Rom. 8:22). Izvēloties dzīvību var nākt ciešanas, bet drīz nāk arī augļi. Dieva godība nevar ilgi palikt apslēpta (Mateja 13:43) un Kristus augšāmcelšanās mūs pārliecina, ka tās labumi vairākkārt pārspēs šīs dzīves neērtības (Rom.8:18). Cilvēka Dēls, mūsu Klints un Glābēj, sēj mūsu sirdīs.. Lasīt vairāk →

Dzīvības aizstāvēšana nozīmē arī darīt zināmas briesmas, ko nes nāves izmantošana problēmu risināšanai. Lai arī cik pazemojoši un nedroši tas liekas (Mateja 13:4-7), Dievam ir vislielākais prieks par Evaņģēlija vēsti. Viņš apsola, ka Viņa dzīvības Vārds Kristū viens pats nesīs daudz augļu (Jesajas 55:11, Mateja 13:23). Visvarenais Tēvs, liec Tavam Vārdam mūsos augt par prieku.. Lasīt vairāk →

Mūsu Glābējs Jēzus lēnprātīgi uzņem katra cilvēka nastu, kā Savu paša, ieskaitot neplānotas grūtniecības un neārstējamas slimības (Mateja 11:29). Neatkarīgi no tā vai tās ir, vai nav mūsu pašu vainas radītas, Viņš pazemīgi atrodas mums līdzās. Viņa beznoteikumu pieņemšana un nelokāmā palīdzība atbrīvo mūs no grēka un mums pašiem (Rom.8:24-25) un dod atpūtu no bailēm.. Lasīt vairāk →

Tas, ka jūs runāsiet un parādīsiet, cik ļoti Dievs mīl dzīvību var arī nenest laicīgu mieru (Mateja 10:34), taču tas dod vislielāko prieku un cerību mūžīgai dzīvošanai Viņa ģimenē. Un šis drošais apsolījums un pārliecība ne tikai pasargā mūs uzbrukumos, bet arī glābj tos, kas ir velna melu piekrāpti. Kungs un Tēvs, dod mums sludināt.. Lasīt vairāk →

Un Viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties: “Pārcelsimies uz viņu malu.” Un, ļaudis atlaiduši, tie Viņu ņēma līdzi, tā ka Viņš laivā bija, un citas laivas bija pie Viņa. Un liela vētra cēlās, un viļņi gāzās laivā, tā ka ūdens jau piepildīja laivu. Un Viņš gulēja stūres galā uz spilvena; un tie Viņu modina.. Lasīt vairāk →

Svētais Gars mums apsola “debesu mājokli”, jo tas, kas ir mirstīgs, to “pārņems dzīvība” (2Korintiešiem5:1-5). Tas mums dod “drošu prātu”(5:6), kad mums jāsaskaras ar šīs dzīves grūtībām un jāstaigā ticībā(5:7). Taču to nevar izmantot kā aizbildinājumu, lai izbēgtu no dzīves grūtībām, cenšoties sasniegt savu debesu mājokli pirms noteiktā laika. Lasīt vairāk →

Dievs Tēvs sūtīja Savu Dēlu, jo Viņš mīl dzīvību. Dievs Dēls samaksāja cenu, lai atpirktu dzīvību. Dievs Svētais Gars ved cilvēkus pie ticības un dod tiem jaunu dzīvību tagad un mūžībā.(Jāņa 3:1-17) Svētā Trīsvienība ir “par dzīvību”! Lasīt vairāk →

Ecehiēla vīzijas sausie, izkaisītie un nedzīvie kauli parāda absolūtas bezcerības ainu (Ecehiēla 37:1-3). Aborta grēks var atnest šādu bezcerību. Tomēr Dieva elpas un dzīvības apsolījums parāda absolūtas cerības ainu. (37:4-14) Kristus Gars sniedz dzīvību un cerību ikvienam. Lasīt vairāk →

28.maijs

aprīlis 26, 2017 Pārdomām svētdienās

Mums nav miris Glābējs. Mūsu Kunga augšāmcelšanās un debesbraukšana pārliecina mūs par Viņa uzvaru un par Viņa klātbūtni, kad Viņš aicina mūs dzīvot šajā uzvarā. Lasīt vairāk →

21.maijs

aprīlis 20, 2017 Pārdomām svētdienās

Kādas labas ziņas! Šī reizēm nomācošā pasaule ir tikusi pārvarēta. Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība (1.Jāņa 5:4b) Ticība dara iespējamu vairāk paklausīt Dievam nekā tam, kas šķiet pareizs pasaulei. Ticība dod mums spēku mīlēt bez nosacījumiem, kamēr pasaule piedāvā tikai nosacījumu mīlestību (5:1-2). Lasīt vairāk →

14.maijs

aprīlis 13, 2017 Pārdomām svētdienās

Iespējams, ka šajā Ģimenes dienā jūs runāsiet par mātes mīlestību. Tomēr ir mātes, kuras ir pagātnes aborta grēka salauztas un jūtas mīlestības necienīgas un nespējīgas mīlēt. Tām jādzird par Dieva mīlestību, kas attiecas uz viņām. 1.Jāņa vēstule 4:10 dod lielisku iespēju to pasludināt. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka.. Lasīt vairāk →

7.maijs

aprīlis 7, 2017 Pārdomām svētdienās

Mūsu dienās nāve slēpj sevi avju drānās. Aborts un asistēta pašnāvība iztēlo sevi kā vieglus risinājumus dzīves problēmām. Bet šis nāves “vilks” nespēj stāvēt pretī dzīvības Labajam Ganam! Labais Gans atdeva savu dzīvību par savām avīm un cēlās augšā no mirušajiem. Tagad Viņš vada mūs šajā uzvarā un nekad neatstās to, kurš pieder Viņam. Lasīt vairāk →

Apustuļi tam aiz prieka vēl neticēja un brīnījās (Lūkas 24:41). Tas bija “pārāk labi, lai būtu patiesība”. Bet tā bija patiesība un ir tāda joprojām. Tas ir arī pārāk labi, lai to, baidoties no apvainojumiem, paturētu tikai pie sevis. Jēzus liek mums pasludināt divas lietas: “atgriešanos”(47.p.)- aicinot cilvēkus uz nožēlu un izmainīšanos un “grēku piedošanu”.. Lasīt vairāk →

Visvairāk Kristus darbā, mūs mierina tas, ka Viņš ir gājis cauri sāpēm, miršanai un nāvei mūsu labā. Viņš neizņēma šīs lietas no cilvēku dzīvēm un pieredzes. Viņš tās pārvērta par nākšanu mājās. Vairs nav nekādu šausmu, nekāda dzeloņa. Mūsu pēdējais moments uz zemes ir acumirklī pārvērsts mūsu pirmajā momentā ar Jēzu. Lasīt vairāk →

Kas mums novels akmeni…? (Marka 16:3b) Kur mēs griežamies, lai “noveltu” miršanas un nāves mokas? Pie augšāmceltā Kristus! Mēs dzīvojam Viņa uzvarā! Mēs uzticamies Viņam, ka Viņš dod jēgu mūsu dzīvei un stipru cerību mūsu miršanā. Augšamceltais Jēzus ir “dzīva cerība” (1.Pētera 1:3), kas neizslēdz nevienu. Viņa parādīšanās Marijai Magdalēnai, kas bijusi ļoti ļauna grēciniece,.. Lasīt vairāk →

Dievs dod savus baušļus cilvēkiem, kas jau ir atbrīvoti no verdzības (2.Mozus 20:1-2). Baušļi nav ceļš ārā no verdzības, bet gan veids, kā jādzīvo tiem, kas kādreiz bijuši vergi. Evaņģēlijs pārveido mūs par cilvēkiem, kas ir brīvi dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Lasīt vairāk →

Vai mēs nekaunamies Kristus un Viņa vārdu dēļ (Marka ev. 8:38), kad slēpjamies no dzīvības jautājumu apspriešanas savās draudzēs? Šī “ļauna un laulības pārkāpēja cilts” runā skaļi par lietām “pēc cilvēku prāta”(33.p.), tomēr draudzei ir spēcīgi jāpasludina Jēzus kā Kristus un jānorāda uz to, kas ir “pēc Dieva prāta.” Lasīt vairāk →

“Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās…” (Lūkas ev. 1:31a). “Visaugstākā spēks” apēnoja Mariju un viņa ieņēma Jēzu. Šeit – Nācaretē, nevis Betlēmē, mēs redzam mūsu Kunga lielo iemiesošanās brīnumu. Ceļš uz krustu nesākās silītē, bet gan mātes miesās. Mēs bijām grēcinieki kopš ieņemšanas (Psalms 51:7). Mums ir arī Glābējs kopš ieņemšanas brīža! Lasīt vairāk →

19.marts

februāris 19, 2017 Pārdomām svētdienās

Pāvils saka, ka mēs visi pēc savas dabas bijām “Dieva dusmības bērni” (Efeziešiem 2:3b). Tad nāk šie brīnišķīgie Evaņģēlija vārdi 4.pantā: “Bet Dievs….” Mēs bijām bagāti grēkos, bet Dievs ir “bagāts žēlastībā”. Mēs nemīlējām Dievu, nespējām Viņu mīlēt, bet Dievs mīlēja mūs ar “lielu mīlestību”. Mēs bijām miruši savos grēkos, bet Dievs mūs “darījis dzīvus.. Lasīt vairāk →

12.marts

februāris 12, 2017 Pārdomām svētdienās

Jums nav jābūt “gudriem”, “vareniem” vai “augstdzimušiem” (1.Korintiešiem 1:26) pēc šīs pasaules standartiem, lai Dievs varētu jūs lietot cīņā ar šīs pasaules ļaunumu. Kā tas ir redzams Viņa Dēla krusta nāvē, Viņš darbojas caur šķietamu muļķību, vājumu un pazemojumu, lai uzvarētu ļaunumu un atnestu mūžīgu dzīvību. Jums nav jālepojas pašiem ar sevi, lai radītu atšķirību… Lasīt vairāk →

5.marts

februāris 5, 2017 Pārdomām svētdienās

Gluži tāpat, kā cilvēki Jēzus laikā, arī mēs dzīvojam “laulību pārkāpējā un grēcīgā ciltī” (Marka ev. 8:38). Vai mums ir kauns Jēzus un Viņa Vārda dēļ, kad mēs baiļu dēļ nerunājam Dieva patiesību? Vai mums ir kauns par Jēzu, kad mēs vienaldzībā neiestājamies par tiem, kas paši sevi nespēj aizstāvēt? Mēs visi tik daudz dažādos.. Lasīt vairāk →

“Tu esi mans mīļais Dēls”, Dievs sacīja (Marka ev. 1:11). Tad Dieva Gars aizveda šo mīļoto Dēlu tuksnesī, lai Viņš satiktu ļauno Sātanu (1:12-13) Vai tas nav tieši tas, ko Dievs dara? Viņš saka mums, ka mēs esam Viņa mīļie bērni un ka Viņš mūs mīl un tad šķiet, ka Viņš mūs izdzen ļaunuma pilnā.. Lasīt vairāk →

Mācekļi bija izbijušies apskaidrotā Jēzus priekšā (Marka ev. 9:6). Viņi nesaprata notikušo. Viņi nezināja, ko teikt. Mācekļi bija apmulsuši un apjukuši mēģinot saprast, ko Jēzus domāja, runādams par “celšanos augšām no miroņiem” (9:10). Viņi nevarēja vēl ieraudzīt saistību starp Dieva godību apskaidrošanas kalnā un viņu Dieva godību pie krusta. Kā gan viņi spētu? Bet mēs.. Lasīt vairāk →

“Es jutos pārāk netīra, lai jums to stāstītu baznīcā,” teica kāda sieviete, kas pavadīja savu mācītāju līdz baznīcas autostāvvietai, lai atzītos, ka ir izdarījusi aborta grēku. Viņa jutās, kā lepras slimnieks Jēzus laikā – “Nešķīsta”. Bet Jēzus palīdzēja lepras slimniekiem un darīja tos šķīstus (Marka ev. 1:40-42). Jēzus dziedina mūsu grēka spitālību, jebkura grēka, ar.. Lasīt vairāk →