Luterāņi Dzīvībai regulāri sagatavo pārdomas un lūgšanas par dzīvības svētuma tēmu. Tās ir gan īpaši baznīcas kalendāram pieskaņotas, gan īsākas un garākas domas, gan lūgšanas īpašiem gadījumiem.
Pārdomas par dzīvību svētdienām
Dzīvības domas
Lūgšanas

Tevi nomāc tavi grēki? Tie paši lielākie, par kuriem nožēla un vainas sajūta neatkāpjas nekad. Tas ir pareizi. Mūsu taisnība nav atkarīga no mūsu sajūtām, bet gan no Atvases ar brīnišķīgu vārdu – “Kungs – mūsu taisnība!” Mēs pieķeramies šai taisnībai, gatavodamies svinēt Viņa atnākšanu. Lūgšana: Dāvida Atvase, mierini manu satraukto sirdi, kad es atceros,.. Lasīt vairāk →

Tevi uztrauc dažādi pārbaudījumi? Atceries savu visspēcīgo Kungu! Viņš ir “zemes ķēniņu valdnieks” (Atkl. 1:5). “Viņa vara ir mūžīga, tā nebeigsies, viņa valstība nav iznīdējama!” (Daniēla 7:14b). Viņš kontrolē visu! Tev nav jāuztraucas. Lūgšana: Kungs Jēzu, palīdzi man uzticēties Tavai žēlastības pilnajai valdīšanai manā dzīvē. Āmen. Lasīt vairāk →

Jēzus mums saka, ka laiku beigās tēvi nodos bērnus nāvē un “un bērni sacelsies pret vecākiem un tos nonāvēs” (Marka 13:12). Viņš brīdina: “Visi jūs nicinās mana vārda dēļ” (13:13a). Aborts, eitanāzija, ticības brīvības zaudēšana – esiet modri. Tomēr nezaudējiet cerību. “kas pastāvēs līdz galam, tas tiks izglābts” (13:13b). Lūgšana: Kungs, palīdzi man pastāvēt. Āmen. Lasīt vairāk →

Reizēm kristiešiem jāsaskaras ar sarežģītiem dzīves lēmumiem. Vai mums noņemt elpināšanas iekārtu vai nē? Vai mums turpināt ārstēšanu vai nē? Kad mēs lūgšanās uzticam savu lēmumu Dievam, tad iegūstam lielu mieru. Kristus ir Dieva priekšā par mums (Ebrejiem 9:24). Dievs nepieņem nepareizus lēmumus. Lūgšana: Jēzu, es pateicos, ka Tu runā ar Tēvu par mani. Āmen. Lasīt vairāk →

Kristiešu vajāšanas arvien pieņemas spēkā. Lai tās notiek! “Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs.” (Mateja 5:12) Jau Jēzū Kristū pasludināti par svētajiem, mēs lūkojamies uz gaidāmo mūžību, kurā Dievs noslaucīs visas asaras no mūsu acīm (Atkl. 7:17). Lūgšana: Tēvs, dod mums drosmi dzīvot kā Taviem svētajiem vajāšanu priekšā. Lasīt vairāk →

Cik gan dziedinoša vēsts ir Evaņģēlijs mums grēka aklumā mītošajiem. “Esi drošs, celies, viņš tevi sauc” (Marka 10:49). Lai arī kāds būtu mūsu grēks, mēs varam meklēt Viņa žēlastību un dziedināšanu mūsu satrauktajām sirdīm. Lūgšana: Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani! Āmen. Lasīt vairāk →

Tikai caur Dieva žēlastību Jēzū Kristū ir iespējams ieiet Dieva valstībā (Marka 10:27). Stingri stāvēt par šo patiesību un citām lietām, kas to uztur, reizēm prasa uzupurēšanos. Tomēr mēs to darām uzticoties Dievam, kurš apsola tūkstoškārtīgu svētību šeit un mūžībā (10:30). Lūgšana: Kungs, mēs tev pateicamies, ka esi mūs aicinājis Savā valstībā. Palīdzi mums turēties.. Lasīt vairāk →

“Meklējiet labu, ne ļaunu, ka jūs paliekat dzīvi” (Amosa 5:14). Mūsu kultūra ir atmetusi vēlēšanos atšķirt šos abus. Diemžēl arī baznīcā daudzi dara tā pat, īpaši dzīvības jautājumos. Dieva Vārds skaidri saka, ka ļauns ir tas, kas nepakļaujas Dieva pavēlēm. Dieva Vārds saka, ka labs ir tas, kas nāk no Dieva caur Kristu – dārgumi.. Lasīt vairāk →

Dzīvnieku parāde 1.Mozus grāmatā palīdzēja Ādamam saprast, ka viņam nav vajadzīgs vienkārši kompanjons, bet gan attiecības, kas atspoguļotu viņa attiecības ar Dievu. Tāpēc Dievs veidoja sievieti pēc Sava tēla. Viņa bija kā Ādams, bet citāda. Šī citādība padarīja iespējamas vienas miesas attiecības, kuras vēlējās Dievs. Attiecības, kas atspoguļotu Kristus un Baznīcas vienotību. Lūgšana: Kungs, palīdzi.. Lasīt vairāk →

Kad bērns slikti uzvedas un tiek ar mīlestību disciplinēts, viņš vai viņa tiek atradināti no šī paraduma. Audzināti bērni ir labākās domās par sevi. Bērni, kas zina, kā pareizi jāuzvedas saņem labu novērtējumu no citiem. Tas piepilda vienu no svarīgām cilvēka vajadzībām, ceļ pašapziņu un dod labklājības sajūtu. Lasīt vairāk →

Reizēm mēs aizmirstam, ka lūgšana ir ceļš, kā mēs varam iestāties par dzīvību. Mēs varam lūgt par tām sievietēm, kas ir grūtniecības krīzē un tiem, kas cīnās ar vainas sajūtu pēc aborta. Mēs varam lūgt par hroniski slimiem, neārstējami slimiem cilvēkiem un tiem, kas par viņiem rūpējas. Mēs varam lūgt par neauglīgiem pāriem un tiem,.. Lasīt vairāk →

Jēzus nešķirotu bērnus, kurus Viņš turēja Savās rokās (Marka 9:36) un bērnu, kas vēl ir mātes miesās, kura iespējams klausījās Viņu. Kad mēs šādus bērnus pieņemam un tos mīlam, mēs uzņemam un mīlam Jēzu un Viņa Debesu Tēvu. Lūgšana: Kungs, palīdzi mums uzņemt Tevi, kad mēs uzņemam mazus bērnus, jau dzimušus un vēl nedzimušus. Āmen. Lasīt vairāk →

Mūsu mēle var mūs ievest nepatikšanās (Jēkaba 3:5-12). Taču mūsu Cietējs Kalps, Jēzus ar Savu mēli var “līdzēt nogurušam” (Jesajas 50:4). Sabiedrībā, kura arvien vairāk cenšas iznīcināt vājos, mums arvien spēcīgāk jārāda viņiem ceļš pie uzturošā Jēzus vārda. Mums “jākļūst” par Jēzu priekš viņiem un jānes viņu nastas. Lūgšana: Es tev pateicos, Jēzu, par Tavu.. Lasīt vairāk →

Vai nav tā, ka mēs izdarām favorītisma grēku (Jēkaba 2:1-10), ja attiecamies citādi pret jau piedzimušiem tuvākajiem, kā pret tiem, kas vēl mātes miesās? Vai Kristus mīlestība neliek mums mīlēt un uzlūkot viņus tā pat? Lūgšana: Tēvs, palīdzi man un Taviem ticīgajiem mīlēt visus savus tuvākos tā, kā Tu esi mīlējis mūs. Āmen. Lasīt vairāk →

Kristieša garīgais bruņojums, ko mums parāda Efeziešiem 6:10-20, ir aizsardzības, nevis uzbrukuma bruņojums. Mēs necīnāmies, lai iegūtu patiesību. Mums tā jau ir. Mēs cīnāmies, lai aizstāvētu patiesību, uz kuras mēs stāvam. Nezaudējiet drosmi šajā garīgajā cīņā, kas reizēm šķiet tik nogurdinoša. “Esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā!” (6:10) Lūgšana: Mēs Tev, Kungs, patiecamies par.. Lasīt vairāk →

Iespējams, ka mēs varētu panākt daudz lielāku respektu un cieņu pret laulību, ja mēs mazāk mācītu, kas tā nav, bet vairāk mācītu, kas tā ir. Mēs kopā ar apustuli Pāvilu varētu norādīt, ka tā norāda uz “Kristu un draudzi” (Efeziešiem 5:32). Lūgšana: Kungs, palīdzi mums ieraudzīt laulību kā Tavu mīlošo un uzupurējošo attiecību ar draudzi.. Lasīt vairāk →

Kad staigājam kā gaismas bērni, mēs darām ko vairāk kā tikai “nepiedalāmies neauglīgos tumsības darbos” (Efeziešiem 5:11a). Mums tie arī “jāatmasko” (11b). Mūsu draudzes nevar uzdrošināties klusēt tikai tāpēc, ka daži no tumsības darbiem ir politiski svarīgi vai arī strīdīgi. Dievs liek mums runāt par tiem, jo mums ir Gaismas vēsts, kura vienīgā var nest.. Lasīt vairāk →

Slimība, kas atņem spriešanas spēju vai ir neārstējama var novest mūs izmisumā līdz mēs sakām vārdus, kurus teica pravietis Elija tuksnesī: “Kungs, nu ir gana! Ņem manu dvēseli” (1.Ķēniņu 19:4). Vēlmē pamest šīs zemes ciešanas un būt kopā ar Kristu nav nekā nepareiza. Taču ne mums pašiem, bet tikai Dievam ir tiesības ņemt mūsu dzīvību… Lasīt vairāk →

Jēzus ir patiesā maize, kas nākusi no debesīm, lai mums dotu mūžīgu dzīvību (Jāņa 6:33-35). Tādēļ mēs varam arī būt droši, ka Viņš mūs nepametīs šajā dzīvē un dos mums dienišķo maizi. Mums nav jāmeklē glābiņš šīs pasaules “cilvēku viltīgajā spēlē”, kura tik bieži izmanto nāvi, lai glābtos no problēmām (Efeziešiem 4:14). Mēs esam dalībnieki.. Lasīt vairāk →

Mūsu kristības brīdī Dieva Gars mūs savieno ar Kristu. Mēs dzīvojam Viņā un Viņš mūsos. Tas nozīmē, ka Viņa spēks darbojas mūsos. Pāvils ļoti uzsver tieši ko tas nozīmē. “Dievam, kas, ar savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk, nekā mēs lūdzam vai nojaušam…” (Efeziešiem 3:20). Lai arī kādas būtu mūsu dzīves vētras, Jēzus.. Lasīt vairāk →

“Kungs – mūsu taisnība” (Jeremija 23:6). Cik gan mierinošu patiesību šis apsolījums mums atgādina, kad esam mūsu grēku vainas nomākti. Dažreiz pagātnes grēki mūs tik ļoti vajā, ka šķiet tie nemaz nav piedoti vai arī mēs turpinām par tiem sevi apsūdzēt. Tāds ir aborta grēks. Taču mūsu taisnošana nav atkarīga no mūsu sajūtām. Mūsu taisnība.. Lasīt vairāk →

Amosa grāmatas 7:7-15 Dievs liek mērauklu Savas tautas vidū. Israēla problēma bija kas vairāk kā tikai novirzīšanās no Dieva mērauklas. Viņi bija pavisam aizmirsuši, ka tāda ir. Novirzīšanās tādās lietās kā seksualitāte, laulība un dzīvības vērtība starp Dieva ļaudīm šodien rāda ko vairāk, kā tikai patiesības nonicināšanu. Tās parāda patiesības atmešanu. Draudžu svarīgākais uzdevums ir.. Lasīt vairāk →

Mēs mēdzam saistīt spēku ar fiziskām spējām. Dievs saista spēku ar vājumu. “Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā” (2.Korintiešiem 12:9). Slimīgas izraisītā garīgās atpalicības vājumā mēs varētu sacīt: “Šādai dzīvei nav pietiekošas kvalitātes”. Dievs saka: “Jo vājāks tu esi, jo vairāk Mans spēks var izpausties!” Ko tas saka par kvalitāti?.. Lasīt vairāk →

Dievs neapbēdina no sirds (Raudu dziesmas 3:33). Viņa sirdī ir mūsu glābšana. Tāpēc, kad piedzīvojam bēdas, lai arī no kurienes tās nāktu, mēs zinām, ka tajās darbojas Dievs pēc Savas lielās žēlastības (3:32). Mēs tam uzticamies, tādēļ neķeramies pie pasaules piedāvātajiem “ātrajiem risinājumiem”. Lūgšana: Kungs, darbojies manā sirdī un pārliecini mani par manu glābšanu. Viss.. Lasīt vairāk →

Dievs brauc laivā kopā ar mācekļiem, tomēr vētra viņus ir pārbiedējusi (Marka 4:35-41). Dievs valda pār visu kosmosu (Ījaba38:1-11), tomēr tik daudz kas mūs baida. Mēs ne vienmēr varam kontrolēt savas bailes, bet mēs varam kontrolēt izvēles, kuras izdarām, kad esam nobijušies. Mācekļi gāja pie Jēzus. Mēs arī varam griezties pie Viņa, lai arī kādi.. Lasīt vairāk →

Tā šķiet tik neievērojama lieta, kad mūs apslaka ar ūdeni Kristībā. Tomēr sēkla ir iesēta un vēl viens bērns ieiet Dieva valstībā un dzīvo zem Viņa neizmērojamās žēlastības likuma. Dzīve, ko dzīvojam un izvēles, kuras izdarām, nāk no fakta, ka esam Ķēniņa bērni. Lūgšana: Ķēniņ Jēzu, palīdzi man izdarīt pareizas izvēles, kamēr es mītu Tavā.. Lasīt vairāk →

2. vēstules Korintiešiem 4.nodaļa ir pilna ar cerību, kas kristietim ir nāvē un tiem, kas paliek. Viņu sagaida neizsakāmi liela mūžīga godība (17.p.). Taču ir arī cerība slimam un mirstošam kristietim, kamēr Dievs uztur viņa dzīvību. Jo Dieva Gars darbojas pie iekšējā cilvēka (16.p.). Mēs nekad nezinām, kāda “darbošanās” šeit notiek un mums nenogurstoši jāprotestē.. Lasīt vairāk →

Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu par visiem un vēlas izliet Savu Garu pār visiem. Tieši šeit ir Trīsvienībā balstītā katra cilvēka dzīvības vērtība. Lūgšana: Svētā Trīsvienība, palīdzi mums paturēt vērtību, kuru Tu piešķir dzīvībai. Āmen Lasīt vairāk →

Dievs Ecehiēlam dod pilnīgu bezcerības vīziju, kad viņš uzlūko ieleju, kas pilna ar mirušo kauliem (Ecehiēla 37:1-14). Taču Dieva Gars tajos iedveš dzīvību! Svētais Gars iedvesa dzīvību apustuļos Vasarsvētku dienā un arī mūsos mūsu Kristību dienā. Nav tādu apstākļu, lai arī cik neiedomājami tie būtu un tāda grēka, lai arī cik briesmīgs tas būtu, kas.. Lasīt vairāk →

Dieva vārds ir patiesība (Jāņa 17:17). Mūsu kultūrā ir daudz smagu noviržu no Dieva patiesības. Pat baznīcā ir cilvēki, kas noliedz patiesību, ka dzīvība ir Dieva dāvana jau no ieņemšanas brīža un ka tai no šā brīža ir vērtība. Šī varētu būt laba svētdiena, kurā apliecināt šo patiesību. Lūgšana: Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu.. Lasīt vairāk →

Ir viegli zaudēt drosmi pasaulē, kura nepārtraukti griežas pie nāves kā pie drauga, kas atrisina visas problēmas. Tomēr mēs pasaulē dzīvojam ticībā Jēzus Kristus uzvarai, jo Viņš ir uzvarējis pasauli (1.Jāņa 5:4-5). Mums ir kāds patiess draugs – Jēzus Kristus (Jāņa 15:15). Lūgšana: Jēzu, iedrošini mani, kamēr es dzīvoju Tavā uzvarā. Āmen. Lasīt vairāk →

Kad tāpat kā zari pie koka, mēs esam pievienoti Jēzum (Jāņa 15:1-8), viens no augļiem ir mīlestība (1.Jāņa 4:11). Tādēļ mums jāmīl vienam otru tā, kā Viņš mīlēja. Šai mīlestībai īpaši jāizpaužas pret neaizsargātajiem un vājajiem. Tai jābūt mīlestībai, kas izraisa rīcību. Vai mēs iekļaujam arī nedzimušos bērnus šajā Kristus mīlestībā? Vai tas rosina mūs.. Lasīt vairāk →

Vēstulē Titam 2:4 ir teikts, ka galvenā lieta, kas sievietēm jādara saviem bērniem, ir tos mīlēt. Nevienam tas man nav jāsaka! Protams, ka es mīlēšu savu bērnu! Pieņemu, ka tas vienmēr nebūs viegli. Mīlestība vienmēr būs, bet vai man kā vientuļajai mātei, tās pietiks? Vai man pietiks mīlestības būt pacietīgai, kad esmu nogurusi, bet mans.. Lasīt vairāk →