Luterāņi Dzīvībai regulāri sagatavo pārdomas un lūgšanas par dzīvības svētuma tēmu. Tās ir gan īpaši baznīcas kalendāram pieskaņotas, gan īsākas un garākas domas, gan lūgšanas īpašiem gadījumiem.
Pārdomas par dzīvību svētdienām
Dzīvības domas
Lūgšanas

Pāvils apraksta spriedzi, kuru piedzīvo kristietis, saskaroties ar dzīves nobeigumu. Mēs vēlamies atraisīties un būt kopā ar Kristu, jo tas ir daudz labāk (Filipiešiem 1:23b). Taču vairāk nepieciešams var būt palikt un dzīvot (1:24). Mēs ne vienmēr redzam un saprotam šo nepieciešamību. Taču Dieva domas un Dieva ceļi ir daudz augstāki par mūsējiem (Jesajas 55:8-9)… Lasīt vairāk →

Šodienas lasījumi ir sasieti kopā ar piedošanas pavedienu. Dzīvības joma dod daudz iespēju šo lielo dāvanu pielietot. Kristū ir piedošana par netiklību, kas noveda pie pusaudžu grūtniecības, par abortu, kas tika izdarīts, lai atrisinātu problēmu, par tēva negribēšanu aizstāvēt savu bērnu, par apzinātu nāves paātrināšanu tiem, kas cieš, par netaisnu grūtībās nonākušo tiesāšanu. Lūgšana: Tēvs,.. Lasīt vairāk →

“Tapt kā bērnam” (Mateja 18:3), nozīmē kļūt vājam Dieva priekšā, atbrīvoties no sevis un kļūt pilnīgi atkarīgam no Viņa žēlastības. Tādi ir lielākie Viņa valstībā. Un šie vājākie, kuriem mēs cenšamies kalpot un viņus aizstāvēt, kļūst mums par iespēju uzņemt pašu Kristu (18:5). Lūgšana: Jēzu, palīdzi mums tapt kā bērniem, lai mēs varētu kalpot bērniem… Lasīt vairāk →

Vai tas būtu aborta ļaunums, vai uzbrukums bibliskai laulībai, vienmēr ir vieglāk uzbrukt cilvēkiem, kā stāties pretī ļaunumam. Beigās mēs apkarojam ļaunumu ar ļaunumu. Kristus ceļš ir citāds. “Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!” (Romiešiem 12:14) “Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu!” (12:21) Lūgšana: Jēzu, palīdzi mums drosmīgi stāties.. Lasīt vairāk →

Kļūt līdzīgam pasaulei (Romiešiem 12:2) ir viegli un tas notiek bez mūsu aktīvas līdzdalības. Arī mēs varam tikt ietekmēti un pārveidoti ar kultūru, kas lepojas ar nāvi kā draugu, kurš risina problēmas, ļaunprātīgi izmanto seksualitāti un pārdefinē laulību. Pārvēršanās un atjaunošanās Svētajā Garā notiek, kad mūsu prāts tiek atjaunots caur Jēzus Kristus evaņģēlija patiesību. Tādēļ.. Lasīt vairāk →

Neviens no mums nav cienīgs saņemt pat druskas, kas nokrīt no Kunga galda (Mateja 15:27). “Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai…” (Romiešiem 11:32a). Bet Viņš tā dara, “lai pār visiem apžēlotos.” (32b) Kristū mēs visi sēžam pie Viņa galda un mielojamies ar Viņa žēlastību. Neatkarīgi no tā, kas mēs esam vai cik briesmīgi būtu mūsu grēki,.. Lasīt vairāk →

Jēzus raksturo Pēteri kā mazticīgu (Mateja 14:31b). Viņam nepietika ticības, lai ietu pa ūdens virsu. Viņš nobijās no vēja. Tomēr viņam bija ticība, lai brēktu: “Kungs, palīdzi man!” (30b) Tas būtu ļoti labi, ja mums būtu ticība un nešaubīga cerība staigāt pa ūdens virsu mūs dzīves vētrās. Taču pietiek ka mēs savā bezcerībā saucam: “Kungs,.. Lasīt vairāk →

Lai arī tas nav galvenais uzsvars tekstā, ir vērts pieminēt, ka šodienas vēstules lasījumā no Romiešiem 9:1-13 Svētais Gars runā par Rebekas vēl nedzimušajiem bērniem kā par personām. “Vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši, pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu” un “vecākais būs jaunākā kalps”. Raksti nekad īpaši nenodala dzimušos un nedzimušos. Lūgšana:.. Lasīt vairāk →

Viņš nemaz nebija drošs. “Kad es to dzirdēju, manu augumu sakampa trīsas, no dārdiem man drebēja lūpas, ļodzījās mani kauli, es viss trīcēju” (Habakuka 3:16a) Tomēr viņš parādīja drosmi. “Taču gaidīšu kluss ļauno dienu, lai tā nāk pār tautām, kas mums uzbruka” (3:16b). Lai arī es riskēju kļūdīties un vienmēr būs kāds, kas valodu pārzinās.. Lasīt vairāk →

Asistētās pašnāvības kustība pārtiek no mūsu bailēm no ciešanām. Tās ir īpašas bailes. Tomēr ticība mums dod tādu skatījumu uz ciešanām, kuru pasaule nespēj saprast. Dievs darbojas caur ciešanām, lai tās mums nāktu par labu (Romiešiem 8:28). Bet kā gan lai mēs to zinām, ja tik bieži neredzam nekādu labumu no ciešanām? Dievs pakļāva Savu.. Lasīt vairāk →

Kad pats esi pārliecināts uz ko ceri, tad cerība ir daudz cerīgāka! Kristieša cerība ciešanās ir kas vairāk kā: “Es ceru, ka tas beigsies.” Kristieša cerība balstās uz pārliecību, ka pēc ciešanām nāk mūžīga godība, kura pat vissmagākajām ciešanām liek izskatīties nenozīmīgām (Romiešiem 8:18). Lūgšana: Kungs Jēzu, esi kopā ar mums ciešanās un dod mums.. Lasīt vairāk →

Svētais Gars lieto Dieva augļus nesošo vārdu, lai mūs darītu par Viņa bērniem caur adopciju Jēzū Kristū (Romiešiem 8:12-17). Mēs patiešām esam Dieva paša bērni un Kristus līdzmantinieki (17). Tā ir lieliska iespēja norādīt uz adopciju un to, ka vecākiem, kas saņem bērnus kā Dieva dāvanu caur adopciju, tie tiešām ir viņu pašu bērni. Lūgšana:.. Lasīt vairāk →

Grēka smagā nasta liek mums kopā ar apustuli Pāvilu izsaukties: “Es, nožēlojamais cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? (Romiešiem 7:24) Tomēr Svētā Gara aicināti uz ticību, mēs kopā ar Pāvilu varam arī teikt: “Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū!” (25a) Tie, kas cieš no pēc-aborta traumas sevi jau jau uzskata par nožēlojamiem… Lasīt vairāk →

Arī dzīvības jautājumi var kļūt par iemeslu ģimenes sašķeltībai, kuru apraksta Jēzus (Mateja 10:34-42). Tomēr mūsu pirmajai mīlestībai jābūt vērstai uz Jēzu un Viņa patiesību. To nedrīkst atmest mīļā miera labad. Kad saskaramies ar šādiem ģimenes “zobeniem”, mēs meklējam cerību un spēku patiesajā mierā, kuru dod Jēzus – mierā ar Dievu. Lūgšana: Kungs, dod man.. Lasīt vairāk →

Vakar sākās vasara! Putnu pilnas debesis. Lielisks laiks, kad nolikt malā savas bailes un domāt par Dieva dotās dzīvības vērtību. “Tādēļ nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi.” (Mateja 10:31) Lūgšana: Tēvs, atgādini man ikreiz, kad redzu šos putnus, cik vērtīgs es esmu Tev. Āmen. Lasīt vairāk →

Tie ir kas vairāk, kā tikai vārdi, kurus izrunā ceremonijas laikā. Kad saskaramies ar nopietnu krīzi, kad ciešanas šķiet neizturamas, kad šķiet, ka nav izejas, šie vārdi dot tev patiesu drošību par vienmēr klātesošu, vienmēr mīlošu Dievu: “Es tevi kristu Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara vārdā.” Lūgšana: Svētā Trīsvienība, es Tev pateicos par.. Lasīt vairāk →

Dievs vēlas pār visiem izliet Savu Garu (Ap.d.2:17). Vai tas nepadara vērtīgu katru cilvēku, dzimušu vai nedzimušu, veselu vai vāju? Citiem vārdiem, katrs cilvēks ir kāds, kuru Dievs vēlas aicināt mūžīgās attiecībās ar Sevi. Pateicība Dievam par Viņa Garu, ticību, kuru Viņš rada un vērtību, kuru Viņš piešķir dzīvībai. Lūgšana: Tēvs, mēs Tev pateicamies par.. Lasīt vairāk →

Jūsu pretinieks velns (1.Pētera 5:8) patiešām mīl abortu. Viņš priecājas, kad tiek iznīcināts Dieva roku darbs. Viņam patīk panākt, ka tie, kurus viņš pieviļ, izdara šādas izvēles, lai tos pēc tam ievestu izmisumā. Tam stājieties pretī (9). Viņš ir bezzobains, Kristū uzvarēts ienaidnieks. Uzticieties Kristum, kurš  “darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus” (10). Lūgšana: Kungs.. Lasīt vairāk →

Dieva dotās dzīvības vērtības apstiprināšana tāpat kā jebkura cita bibliska patiesība dod iespēju “atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos” (1.Pētera 3:15). Tomēr reizēm mēs aizmirstam cieņu un lēnprātību. Pāvils Atēnās (Ap.d. 17:16-31) parādīja labu piemēru tam, kā cienīt tos, kuri mums nepiekrīt, neatsakoties no patiesības, kuru sludinām. Lūgšana: Kungs, dod.. Lasīt vairāk →

Daudz dažādu lietu šajā dzīvē satrauc mūsu sirdi. Starp tām mēdz būt arī neplānota grūtniecība un lēmumi, kuri jāpieņem saistībā ar nedziedināmi slimu radinieku. Pasaules risinājums izkļūšanai no šīm problēmām ļoti bieži iesaista nāvi. Taču Jēzus saka: “Es esmu ceļš…” (Jāņa 14:6). Jēzus saka: “Ticiet Dievam un ticiet man.” (14:1) Īsāk sakot, kad tava sirds.. Lasīt vairāk →

Dzīvības pārpilnība, kuru dod Jēzus (Jāņa 10:10) ne vienmēr nozīmē dzīvi pārpilnībā. Tā var būt arī ciešana, panesot bēdas (1.Pēt.2:19). Dzīvības pārpilnība avīm nozīmē sekošanu Labajam Ganam. Tikai tad mēs varam teikt: “Man netrūks nekā.” (Psalms 23:1) Lūgšana: Labais Gans, palīdzi man sekot Tev pa taisnības taku uz miera un spēcinājuma “zaļajām ganībām” un “rāmiem.. Lasīt vairāk →

Atpirkti ar Kristus dārgajām asinīm (1.Pētera 1:19). Cik nevērti mēs esam, lai kāds par mums maksātu šādu cenu. Cik milzīgu vērtību mums piešķir tas, ka tā par mums ir samaksāta. Un neaizmirsīsim, ka Kristus mira par visiem, tāpēc Viņa asins cena piešķir vērtību visiem cilvēkiem. Dzīvības vērtība nav izsecināma no mūsu izmēriem, iespējām vai veselības.. Lasīt vairāk →

Vai esi gatavs pasaulē, kas neciena Jēzu Kristu un Viņa patiesību par dzīvības vērtību, laulības svētumu un seksuālu šķīstību, godāt Jēzu Kristu iestājoties par šo patiesību un ciest negodu tāpat kā apustuļi? (Ap.d.5:41) Lai Kungs dod mums visiem šādu uzticīgu drosmi. Lūgšana: Kungs Kristu, dod man tādu drosmi, kā apustuļiem, iestāties par Tavu patiesību un.. Lasīt vairāk →

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir Dieva teiktā “Jā” atbalsošanās tukšajā kapa velvē. Tas ir Dieva “Jā” visam, ko Jēzus darīja Tēva mīlestības uz cilvēka dzīvību dēļ. Lūgšana: Palīdzi man no sirds priecāties par Jēzus augšāmcelšanos un lielo vērtību, kuru tā piešķir man un visiem cilvēkiem. Āmen. Lasīt vairāk →

Kad Jēzus iejāja Jeruzalemē, pūlis Viņu sveica kā Glābēju un Ķēniņu, jo Viņš bija piecēlis Lācaru no mirušajiem (Jāņa 12:13-18). Kad Viņš pameta Jeruzalemi, nesdams krustu un kronēts ar ērkšķu vainagu, kareivji apsmēja Viņu, saukdami par “Jūdu Ķēniņu” (Mateja 12:13-18). Ne vieni, ne otri nesaprata Kunga kalpa pazemības ķēnišķību, ne cietēja kalpa godību. Pateicība Dievam,.. Lasīt vairāk →

Vai var atrast cerību izkaltušos kaulos, kas izmētāti pa ieleju (Ecehiēla 37:1-14), vai mēģinājumos būt Dievam patīkamiem ar saviem darbiem (Romiešiem 8:1-11), vai četras dienas pēc nāves iestāšanās un guldīšanas kapā (Jāņa 11:1-45). To nevar atrast! To dod Dievs! Viņš dod Savu Garu, Kristus taisnību un Savas augšāmcelšanās spēku. Nav vairs nekā, kas būtu bezcerīgs!.. Lasīt vairāk →

Reiz man piezvanīja kāds mācītājs, lai aprunātos par savu pieredzi. Viņš bija sludinājis par dzīvības un aborta tēmu vairākus gadus, stāstot, ka tas ir Dieva baušļa pārkāpums. Tomēr viņš juta, ka cilvēki viņā neieklausās. Patiesībā, pat pēc daudzu gadu sludināšanas, draudzē bija cilvēki, kas piecēlās un pameta dievkalpojumu, kad atklāja, ka runa būs par dzīvības.. Lasīt vairāk →

Šodien postmodernisti droši vien nejautātu Jēzum, kādu grēku akls piedzimušais vīrs ir darījis, ka viņam tā noticis (Jāņa 9:2). Taču viņi varētu jautāt tā: “Kāda viņam jēga? Kāda tad ir viņa dzīves kvalitāte? Ko viņš tāds var dot sabiedrībai?” Jēzus atbilde būtu tāda pati: “tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi” (9:3). Mūsu dzīves.. Lasīt vairāk →

Cik gan labas ziņas! “Kristus par mums nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki” (Romiešiem 5:8). Laba vēsts! Jēzus nāk pie mums grēkā grimušajiem tāpat kā Viņš gāja pie Samariešu sievas (Jāņa 4:5-26). Viņa mīlestība mums liek censties aizsniegt tos, kas cieš no grēka un palīdzēt viņiem ieraudzīt ciešanu patieso iemeslu un patieso piedošanas un cerības.. Lasīt vairāk →

Šodien mēs ne tikai redzam kā mēs tiekam taisnoti, bet arī šīs taisnošanas rezultātu. “Laimīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti, laimīgs tas vīrs, kam Kungs nepieskaita viņa grēkus.” (Romiešiem 4:7-8) Tie, kam grēki ir piedoti, ir laimīgi. Tā ir spēcīga vēsts, kuru vajadzētu pielietot redzot aborta grēku un citus grēkus, kuri bieži vien.. Lasīt vairāk →

Tāpēc, ka mēs saņemam žēlastības pārpilnību un taisnības dāvanas, mēs valdīsim dzīvībā caur Jēzu Kristu (Romiešiem 5:17b). Jēzus dēļ nāve vairs nav valdniece, mēs valdām. Mēs uzvaram nevis paši, bet gan krustā sistā un dzīvā Glābēja dēļ. Mēs dzīvosim mūžīgi bez nāves! Arī šobrīd mēs dzīvojam un saskaramies ar dzīves kārdinājumiem, zinādami, ka nāve nav.. Lasīt vairāk →

Apustulis Pēteris saka, ka Apskaidrošana padarīja praviešu vārdu stiprāku un tad vēl pievieno “jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā” (2.Pētera 1:19a). Diemžēl daudzi Baznīcā nepievērš tam uzmanību. Seksualitātes, laulības un dzīvības ļaunprātīga izmantošana un sakropļošana ir vistiešākie simptomi praviešu vārda atmešanai. Mūsu cerība šajā ļaunumā ir Jēzus Kristus, kurš pameta apskaidrošanas.. Lasīt vairāk →

Lai arī taisnīgas dusmas mēdz būt pareizas, tas ir apbrīnojami kā šīs dzīvības aizstāvju dusmas reizēm parādās caur naidu un ļaunprātību pret tiem, kas stājas mums pretī. Tas nav Jēzus ceļš. “Bet es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā” (Mat.5:44). Lūgšana: Kungs, palīdzi mums mīlēt savus ienaidniekus tā, kā.. Lasīt vairāk →