Mēs visi kādā savas dzīves posmā esam sērojuši pēc kāda, ko esam pazaudējuši. Nekas nevar būt sāpīgāks par bērna nāvi. Bet  cilvēki, kas zaudējuši savu bērnu abortā, vai bijuši iesaistīti šī lēmuma pieņemšanā, neatļauj sev sērot vai arī nezina kā to darīt.

Ja jūs saskaraties ar sāpīgu emocionālu reakciju, kas seko abortam, tad tas var būt “pēc aborta sindroms” (PAS).

Kā attīstās PAS?

Sieviete, kas nonākusi krīzes situācijā, saskaras ar milzīgām bailēm un nemieru saistībā ar savu stāvokli, un viņa meklē ātru risinājumu savai problēmai. Tā kā aborts ir valstiski un sociāli pieņemts kā normāla parādība, tā ir izvēle, ko viņa visticamāk izdarīs, neskatoties uz to, ka tās dēļ viņai būs jāiet pret pašas sirdsapziņu.

Tūlīt pēc procedūras viņa parasti izjūt lielu atvieglojumu, ka krīze ir galā. Taču katra morālā cīņa, kas viņai bija jāizcīna pirms aborta, galu galā atkal būs jāizcīna pēc tā.

Tā kā viņa nevar atgriezties un atcelt izdarīto, pat pēc vairākiem gadiem var parādīties sekojoši simptomi:
uztraukums par to, vai iestāsies jauna grūtniecība, depresija un raudāšana, grūtības koncentrēties, vainas sajūta, smagas sēras un skumjas, dusmas, emocionāla nejūtība, seksuālas problēmas, pazemināta pašapziņa, murgi, anoreksija vai citi ēšanas traucējumi, narkotiku/ alkohola atkarība.

Tas ir tik sāpīgi! Tā ir pieredze, kas pārņem visu mūsu fizisko un emocionālo būtību. Tas iespiežas dziļi mūsu sirdī un garīgajā dzīvē. Sāpes vienkārši neiet prom.

Kā gan var sērot par vēl nedzimuša bērna nāvi, ja nogalināt viņu abortā reiz likās vispareizākais risinājums? Ja jau tas ir legāli, tad taču visam jābūt kārtībā.

Kāpēc gan nav iespējams pārtraukt domāt par abortu?

Kāpēc tāda tukšuma sajūta?

Kurš var atbrīvot mani no šī ievainojuma un sāpēm?

Atdod savas sāpes Dievam. Tas ir pareizi – stāstīt Dievam, cik ievainota tu esi. Esi droša, ka pie Viņa ir dziedināšana un piedošana.

Tas, ka Dievs tev piedevis, nenozīmē, ka Viņš aizslauka prom visas emocijas un atmiņas. Tas nozīmē, ka mums tagad ir ceļš kā atrisināt savas problēmas – Dieva ceļš. Ja tu paļaujies uz Dieva spēku savā dzīvē, dusmas un sarūgtinājums beidzot tiks aizstāts ar mīlestību un mieru.

Greisa Kerna,
“Lutherans For Life” ASV
pēcaborta dziedināšanas kalpošana

Daži Bībeles panti pārdomām:

“Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.”  (1.Jāņa vēst. 1:9)

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. (Jāņa ev. 3:16-17)

“es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat, kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju; citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc Rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc Rakstiem…” (1.Korintiešiem 15:3)

“Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.” (Jesajas gr. 43:25)

“Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna.” (Jesajas 1:18)

Tulkojumam izmantots “Lutherans for Life” materiāls. Pārpublicējot atsauce obligāta.

 

Attēls: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net